Cần có một bản án thấu tình đạt lý

2019-12-04 09:17:33 admin

Có lẽ trong lịch sử, chưa từng có đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm nào gửi tới tòa án nhanh như bản án sơ thẩm mà Tòa án nhân dân TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) vừa tuyên chiều 03/12/2019. Vụ án được xét xử từ 14h30 ngày 29/11/2019 tới 14h ngày 03/12/2019 thì tuyên án. Ngay khi chủ tọa phiên tòa vừa tuyên án xong thì nguyên đơn đã viết tay đơn kháng cáo (kháng cáo toàn bộ nội dung bản án) nộp cho tòa án. Và ngay sau đó, Thẩm phán làm giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo.


Đó là vụ án “Tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn Lê Thị Minh Thùy – Phát thanh viên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh với bị đơn là Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Nội dung sự việc như sau: Theo đơn khởi kiện, PTV Lê Thị Minh Thùy vào làm việc tại Đài PTTH Tây Ninh từ năm 2003 nhiệm vụ được phân công là PTV. Trong nhiều năm công tác, PTV Lê Thị Minh Thùy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2006 PTV Thùy được bầu làm tổ trưởng tổ PTV của Đài. Năm 2010 PTV Lê Thị Minh Thùy được Đài ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Năm 2016 do phát hiện lãnh đạo Đài PTTH Tây Ninh có sai phạm về tài chính, nên PTV Thùy làm đơn tố cáo gửi đến các cấp trong tỉnh Tây Ninh. Năm 2017 cả Ban giám đốc Đài bị UBND tỉnh Tây Ninh kỷ luật và điều chuyển công tác khác.

Trước khi bị điều chuyển, ông Nguyễn Nam Giang - Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh đã căn cứ vào Báo cáo số 01 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh kết luận PTV Lê Thị Minh Thùy phải “kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với viên chức tự ý hoán đổi thời gian làm việc” để ra quyết định kỷ luật khiển trách Đảng (chứ không phải về mặt chính quyền) đối với PTV Lê Thị Minh Thùy.

PTV Lê Thị Minh Thùy tiếp tục khiếu nại nhiều lần Quyết định kỷ luật khiển trách Đảng nhưng cho đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trớ trêu thay, từ quyết định kỷ luật khiển trách Đảng về hành vi của chính quyền năm 2016 (nếu có hành vi vi phạm về việc tự hoán đổi thì cũng hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo Luật viên chức), Ban Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh lại đem làm căn cứ đánh giá, xếp loại PTV Lê Thị Minh Thùy không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Về vấn đề này, tại phiên tòa, Luật sư Phạm Quốc Bình đã nêu ý kiến: Dựa vào quyết định kỷ luật khiển trách Đảng số 05 để đánh giá viên chức Lê Thị Minh Thùy không hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 là không đúng quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 18/12/2018, Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh có Quyết định số 184/QĐ-PTTH kỷ luật khiển trách viên chức Lê Thị Minh Thùy với lý do: “nghỉ liên tục nhiều ngày – Tự ý hoán đổi thời gian làm việc để nghỉ liên tục từ ngày 20/02/2018 đến hết ngày 28/02/2018, không có đơn xin phép, không có sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị... Những sai phạm trên đã vi phạm: Điều 10 của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012; Công văn 982/SNV-TTr ngày 04/7/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh; Điều 29 Quy chế làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh”. Điều đáng ngạc nhiên là PTV Lê Thị Minh Thùy đã trực đúng ngày mà Lịch trực do Giám đốc Đài PTTH Tây Ninh phê duyệt. Và trong những ngày PTV Lê Thị Minh Thùy làm việc vẫn được chấp nhận, vẫn được phát sóng và vẫn nhận bồi dưỡng 100.000 đ/ca trực. Còn những ngày nghỉ bù thì không xác định rõ việc viên chức Lê Thị Minh Thùy nghỉ bù hay nghỉ không có lý do và nghỉ bao nhiêu ngày?. Nhưng vẫn tiến hành kỷ luật.

Từ Quyết định kỷ luật khiển trách về chính quyền, năm 2018, PTV Lê Thị Minh Thùy lại bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 19/02/2019, ông Vũ Xuân Trường - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh ra Quyết định số 17/QĐ-PTTH về việc chấm dứt hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với PTV Lê Thị Minh Thùy với lý do: “Có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ, thuộc diện bị tinh giản biên chế năm 2019 của đơn vị”.

PTV Lê Thị Minh Thùy đã khởi kiện tranh chấp ra tòa án nhân dân TP. Tây Ninh, yêu cầu: “1. Hủy Quyết định số 17/QĐ-PTTH ngày 19/02/2019 của Đài phát thanh – Truyền hình Tây Ninh, về việc chấm dứt hợp đồng làm việc không các định thời hạn đối với tôi (Lê Thị Minh Thùy); 2. Buộc Đài Phát Tranh và Truyền Hình Tây Ninh, nhận tôi làm việc lại theo Hợp đồng ký kết ngày 01/05/2010; 3. Buộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh thanh toán tất cả các khoản lương, phụ cấp mà tôi chưa nhận kể từ ngày chấm dứt ngày 25/02/2019 cho đến nay với số tiền là 23.143.500 đồng (Hai mươi ba triệu, một trăm bốn mươi ba ngàn, năm trăm đồng)”.

Ngày 12/11/2019, PTV Lê Thị Minh Thùy có đơn khởi kiện bổ sung với nội dung yêu cầu Đài PTTH Tây Ninh thu hồi Quyết định số 184/QĐ-PTTTH ngày 18/12/2018 của Giám đốc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 08/QĐ-PTTH về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại của bà Lê Thị Minh Thùy; Buộc Đài Phát Thanh Truyền Hình Tây Ninh thanh toán trả bà Lê Thị Minh Thùy số tiền Bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc (từ tháng 2 đến tháng 11/2019; 09 tháng)...”.  Tuy nhiên, Tòa án đã không chấp nhận nội dung đơn khởi kiện bổ sung với lý do: “Vượt quá yêu cầu khởi kiện”.

Theo ý kiến luật sư Phạm Quốc Bình – người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn: Việc không chấp nhận đơn khởi kiện bổ sung này là trái quy định pháp luật. Vì Quyết định số 184/QĐ-PTTTH ngày 18/12/2018 là quyết định có liên quan đến tranh chấp hợp đồng làm việc giữa bà Thùy với Đài PTTH Tây Ninh. Do đó nó nằm trong phạm vi khởi kiện và giải quyết vụ án. Nếu tòa án bác nội dung khởi kiện bổ sung này thì việc xem xét giải quyết là không triệt để theo quy định pháp luật, đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn Lê Thị Minh Thùy.

Trong quá trình xét xử, tại phần hỏi – đáp, luật sư và nguyên đơn đã đưa ra nhiều câu hỏi xong bị đơn không trả lời được, hoặc trả lời mâu thuẫn với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án nhưng không được hội đồng xét xử xem xét, làm rõ tại phiên tòa.

Tại phần tranh tụng, bị đơn không đưa ra được bất cứ căn cứ pháp lý nào để khẳng định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với PTV Lê Thị Minh Thùy là đúng pháp luật. Bị đơn viện dẫn căn cứ là công văn hướng dẫn đánh giá đảng viên và công văn của UBND tỉnh Tây Ninh hướng dẫn về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và viên chức (Công văn 3211 của UBND tỉnh Tây Ninh) và dựa trên quyết định kỷ luật khiển trách Đảng để đánh giá viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, làm căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do: “hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ”. Luật sư Phạm Quốc Bình cho rằng: Việc đánh giá, sử dụng, phân loại viên chức phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật Viên chức. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với viên chức Lê Thị Minh Thùy không đúng theo điểm b khoản 1 điều 29 Luật Viên chức...

Tuy nhiên, tòa lại tuyên án: không chấp nhận lời trình bày của luật sư Phạm Quốc Bình và không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà không đưa ra căn cứ pháp luật rõ ràng.

Pháp Minh

(Theo Tạp chí DN&TH tháng 12)

Tags