Nét đẹp cuộc sống ngư dân

2019-10-25 20:28:29 admin

Ngư dân miền biển vẫn chăm chỉ ra khơi lênh đênh cùng với nắng, gió và sóng. Sự chịu thương, chịu khó của ngư dân miền biển đã tạo nên nét đẹp riêng trong lao động. Nét đẹp này đã được tác giả Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế ghi lại.


net dep cuoc song ngu dan
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)
net dep cuoc song ngu dan
(Tác giả: Nguyễn Văn Trực - Thừa Thiên Huế)

Ảnh tham gia dự thi cuộc thi Ảnh đẹp Việt Nam.

 

 

 

Theo Nhân dân