Thứ ba, 22/09/2020, 18:11

Tags

: luat-dau-tu-cong-2019-go-nut-that-ve-von-cho-doanh-nghiep
  • Luật Đầu tư công 2019: Gỡ "nút thắt" về vốn cho doanh nghiệp

    2020-06-30 05:55:42
    Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công năm 2019 (Luật số 39/2019/QH14, ngày 13/6/2019 - sau đây gọi tắt là Luật số 39) với nhiều điểm mới nổi bật. Những điểm mới này được kỳ vọng sẽ giải được bài toán chậm giải ngân vốn đầu tư công, gỡ "nút thắt" về vốn cho doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án đầu tư công.