• “Sau 6 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang đi đến giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2019, kỳ vọng tạo một “sân chơi” lớn cho DN Việt Nam” - bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trung tâm WTO và Hội nhập (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) - nhấn mạnh khi trao đổi với báo chí.
    Tiêu điểm