• Tập đoàn Minmetals là một trong những doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản lớn nhất tại Trung Quốc. Với tham vọng trở thành một doanh nghiệp khoáng sản đẳng cấp nhất thế giới, gần đây Minmetals đã thực hiện các cuộc “viễn chinh” đến các quốc gia để đầu tư kinh doanh khoáng sản, trong đó có cả Việt Nam.
    Tin tức kinh tế