• Phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) thay đổi nổi bật trong vùng với nhiều nhà cao tầng, đường đi lối lại khang trang mát bóng cây.
    Nông Nghiệp Nông Thôn