• Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 cho thấy khả năng Washington muốn giới thiệu đến Bình Nhưỡng một mô hình kinh tế mà nước này có thể cân nhắc.
    Kinh Tế