Trang chủ >> Khoáng sản

Quảng Ninh: Kết luận thanh tra hoạt động khai thác than tại mỏ Nam Tràng Bạch

03-10-2017 - 21:32

Thời gian vừa qua, báo chí đã đăng tải hàng loạt thông tin phản ánh về những hoạt động khai thác khoáng sản ở mỏ Nam Tràng Bạch gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Từ những thông tin của người dân sống xung quanh khu vực mỏ Nam Tràng Bạch cung cấp, trong quá trình hoạt động khai thác than, khu vực này thường xuyên phát sinh ra bụi bẩn, tiếng ồn, rác thải rắn với khối lượng lớn gây ô nhiễm môi trường. Quá trình khai thác đã làm hạ thấp độ cao địa hình vô hình chung phá vỡ cấu trúc của đất, hạ thấp mạch nước ngầm dẫn tới nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân bị cạn kiệt, để xảy ra tai nạn chết người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 17/4/2017, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định thanh tra số 242/QĐ-TNMT về việc Thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tại mỏ than Nam Tràng Bạch, xã Hồng Thái Tây, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều đối với Tổng Công ty Đông Bắc và trách nhiệm trong công tác quản lý của chính quyền địa phương có liên quan.

Được biết, Tổng Công ty Đông Bắc là đơn vị quản lý, bảo vệ tài nguyên mỏ Nam Tràng Bạch với tổng diện tích khoảng 1.008ha nằm trên địa giới hành chính 05 xã, phường (Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông, Hoàng Quế, Yên Thọ, Mạo Khê) của thị xã Đông Triều. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu mỏ Nam Tràng Bạch; Tổng Công ty Đông Bắc đã giao thầu cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty, cụ thể: Công ty TNHH MTV 397 trực tiếp quản lý, bảo vệ tài nguyên khu mỏ Nam Tràng Bạch và tổ chức khai thác than theo dự án khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch; Công ty TNHH MTV 618 thực hiện quản lý, giám sát các hoạt động thăm dò khu mỏ Nam Tràng Bạch; Công ty Khai thác khoáng sản Tây Nguyên là đơn vị thi công thăm dò; Công ty Cảng thực hiện nhiệm vụ kho vận và xây dựng kho chế biến than, tuyến băng tải vận chuyển than tại xã Hồng Thái Tây.

 

 

 

 

Kết luận thanh tra của Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Kết luận thanh tra đã nêu rõ những tồn tại và trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể.

Đối với Tổng công ty Đông Bắc:

 - Tại một số vị trí, chưa có thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã tiến hành việc bốc xúc, đổ thải đất đá, cải tạo lòng hồ, khai thác tận thu than. Cụ thể:

- Khu vực Hồ Nội Hoàng: 57,2 ha, trong quá trình thực hiện Dự án cải tạo hồ Nội Hoàng Tây đã  khai thác, thu hồi than vượt ra ngoài ranh giới so với diện tích Quy hoạch 57,2ha/14,7ha và khai thác sâu hơn so với cốt được phép tận thu than lòng hồ. Việc khai thác than mở rộng đã gây chậm tiến độ phải cải tạo xong lòng hồ Nội Hoàng Tây trong năm 2016 so với phương án đã duyệt.

- Việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại thực địa còn  hạn chế (tại lỗ khoan số 132 và 139; tại mặt bằng xây dựng kho chế biến than, tuyến băng tải vận chuyển than, tại khu vực hồ Nội Hoàng Tây). Cụ thể: việc quản lý chất thải nguy hại, xử lý rác thải sinh hoạt chưa kịp thời theo đúng quy định.

- Đối với việc tận thu, thu hồi than: Trong quá trình thu hồi than xuất lộ do thực hiện nạo vét lòng hồ, tại một số vị trí Công ty đã thực hiện thu hồi vượt ngoài phạm vi quy hoạch được duyệt.

- Đối với khu vực được cấp phép khai thác: Ngày 30/12/2016, Tổng Công ty Đông Bắc đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép khai thác bằng phương pháp lộ thiên mỏ than Nam Tràng Bạch tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 3119/GP-BTNMT. Tuy nhiên, đến thời điểm kiểm tra Tổng Công ty chưa hoàn thành công tác GPMB để đưa khu mỏ vào hoạt động, chưa nộp thiết kế mỏ, đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch khai thác chế biến về cơ quan chức năng của Nhà nước theo quy định.

Đối với UBND thị xã Đông Triều:

- UBND thị xã Đông Triều chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý tài nguyên chưa khai thác theo quy định tại Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010. Kế hoạch số 5965/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND Tỉnh về “Thực hiện Chỉ thị số 21/ CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Chưa thực hiện tốt công tác giám sát để xảy ra hoạt động xúc bốc, thu hồi than, đổ thải vượt ngoài quy hoạch được duyệt (Khu vực phía bắc nhà máy luyện phôi thép – Công ty CP Tập đoàn Đông Á; Khu vực mở rộng về phía Bắc, Nam, Tây hồ Nội Hoàng Tây,...).

- UBND thị xã Đông Triều chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình theo quy định tại  Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Cụ thể chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Tổng Công ty Đông Bắc trong việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường.

 Đối với UBND cấp xã (Hoàng Quế, Yên Thọ):

Đã phối hợp với Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện trách nhiệm quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường theo quy định tại Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010. Tuy nhiên, việc phối hợp còn hạn chế để xảy ra hoạt động xúc bốc, thu hồi than, đổ thải vượt ngoài quy hoạch được duyệt,  gây ô nhiễm môi trường (xã Hoàng Quế bị chiếm dụng 42,7  ha; xã Yên Thọ bị chiếm dụng 25,0 ha) trong khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất.

 Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo một số nội dung sau: Yêu cầu Tổng Công ty Đông Bắc thực hiện nghiêm túc việc sử dụng đất, chủ động kê khai và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đã sử dụng ngoài quy hoạch được duyệt; Thực hiện nghiêm việc bảo vệ, quản lý tài nguyên khoáng sản trong ranh giới đã được cấp Giấy phép Khai thác Khoáng sản, ranh giới đã được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản; Có phương án tiến hành ngay việc hoàn nguyên lại hiện trạng tại các khu vực để xảy ra việc bốc xúc, thu hồi than trong ranh giới bảo vệ, quản lý tài nguyên mỏ Nam Tràng Bạch của Tổng Công ty Đông Bắc nhằm hạn chế tối đa nguy cơ gây mất an toàn lao động cho việc khai thác hầm lò dưới sâu của Tổng Công ty Đông Bắc sau này; Chỉ đạo Công ty TNHH MTV 397 tập trung nguồn lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện Phương án đảm bảo nguồn nước và các giải pháp gắn thu hồi than với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên khu vực mỏ Nam Tràng Bạch theo Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 và Quyết định điều chỉnh số 1931/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của UBND Tỉnh.Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện phương án đảm bảo nguồn nước và các giải pháp gắn thu hồi than với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên khu vực mỏ Nam Tràng Bạch.

Đối với UBND thị xã Đông Triều, phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân đối với các tồn tại của Tổng Công ty Đông Bắc trên địa bàn; Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn Tỉnh. Kế hoạch số 5965/KH-UBND ngày 07/10/2015 của UBND Tỉnh về “Thực hiện Chỉ thị số 21/ CT-TTg ngày 26/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than trên địa bàn và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. 

 

 

Mỏ than Nam Tràng Bạch hiện nay đã bị dừng hoạt động.

Sau khi Kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại mỏ than Nam Tràng Bạch, xã Hồng Thái Tây, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều và Tổng Công ty Đông Bắc chỉ rõ những yếu kém, hạn chế trong công tác quản lý, trách nhiệm của từng đơn vị cụ thể thì hiện nay mỏ than này đã bị dừng hoạt động.

 

Theo Trang Ngân

TTV Online

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x