Trang chủ >> Môi trường sống

Đảm bảo an ninh môi trường: Phải xây dựng chiến lược tầm Quốc gia

01-11-2017 - 09:57

DN&TH; Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy, An ninh môi trường (ANMT) cần phải được xem xét ở tầm chiến lược trong tổng thể các mối quan hệ với các chiến lược quốc gia khác.

Gắn an ninh môi trường với các chính sách phát triển kinh tế xã hội

Theo Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE), cho đến trước năm 2000, bắt đầu là Mỹ và Nga, rồi các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Canada và các nước EU đều đã công bố chiến lược quốc gia về ANMT.

Vấn đề ANMT cũng đã được nhiều quốc gia khác xem xét dưới góc độ chiến lược. Với Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu về lĩnh vực này đã được triển khai và theo các đúc rút từ các chuyên gia hàng đầu về môi trường thì: ANMT thực chất là mối quan hệ đan xen giữa môi trường và xã hội; Để nhận thức vấn đề ANMT cần xây dựng và hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu, bao gồm việc xây dựng bộ chỉ thị hoặc chỉ số ANMT. Nhưng trước hết, quan trọng hơn là phải nhanh chóng lồng ghép chặt chẽ ANMT với các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Việc lồng ghép chỉ có thể hiệu quả thực sự nếu được bắt đầu từ khâu chiến lược đến quy hoạch từng ngành, từng địa phương và đến từng dự án. Và trên hết, Việt Nam cần một chiến lược quốc gia về đảm bảo ANMT.

3 điều kiện cần đảm bảo an ninh môi trường cho đất nước

Thực tế, việc nghiên cứu và trình ban hành một chiến lược quốc gia đối với chúng ta không phải là việc quá phức tạp. Tuy nhiên, cái khó nằm ở việc xác định các nội hàm và giải quyết các mối quan hệ với các chiến lược khác, đặc biệt là việc đề xuất các giải pháp chiến lược, khả thi.

Đánh giá về tổng quan về ANMT, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòe (một chuyên gia hàng đầu về môi trường) đã từng nêu lên nhiều nội dung cốt lõi về ANMT như: Hoàn thiện cơ cấu pháp lý; Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước; Tăng cường giáo dục truyền thông; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phát huy chức năng giám sát của tổ chức quần chúng về ANMT.

Theo chuyên gia môi trường Nguyễn Ngọc Sinh, rút kinh nghiệm từ việc thực hiện tương đối thành công “Kế hoạch hành động quốc gia về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000” dự thảo Chiến lược quốc gia về đảm bảo ANMT nên chú trọng 3 vấn đề chính. Cụ thể là nên xây dựng một tổ chức phù hợp, chuyên trách về ANMT. Tổ chức này sẽ nằm ở một Bộ ngành có thể là Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng phải có chức năng liên kết chặt chẽ đến các Bộ ngành khác.

“Tiếp đó, cần nhanh chóng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết đảm bảo ANMT, kể cả việc bổ sung quy hoạch xây dựng về ANMT trong kế hoạch của Quốc hội ngay trong nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý Nhà nước về ANMT. Về mặt chiến lược, việc thực hiện 3 nội dung trên, theo chúng tôi là đã thực hiện được điều kiện cần để đảm bảo ANMT cho đất nước”. Chuyên gia Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định.

Theo kiến nghị của VACNE, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần cho phép nghiên cứu xây dựng một Báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm số chuyên đề về đảm bảo ANMT; đồng thời, Quốc hộ và Chính phủ cho phép tổ chức xây dựng dự thảo và chiến lược về đảm bảo ANMT quốc gia càng sớm càng tốt.

 

PGS. TS Nguyễn Danh Sơn cho rằng, cần tính tới ban hành Chiến lược quốc gia về ANMT với tầm nhìn đến năm 2035 hướng tới 6 chuyển đổi trụ cột quan trọng đã xác định trong Báo cáo Tổng quan Việt Nam 2035 do Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp công bố năm 2016, trong đó chuyển đổi “phát triển bền vững về MT và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu”.

 

 

 

 

Hải Trung Kim

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x