Trang chủ >> Nước

Công ty Cổ phần Giấy An Hòa bị xử phạt trên 1 tỷ bốn trăm triệu đồng

27-10-2017 - 10:39

DN&TH; Chánh Thanh Tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định sử phạt hành chính đối với Công ty giấy An Hòa (Công ty An Hòa) 1.417.933.000 tỷ đồng. Đình chỉ hoạt động hệ thống xử lý nước thải công ty 6 tháng. Yêu cầu công ty chấm dứt ngay hành vi xả thải vượt chuẩn cho phép 0,2 đến dưới 0,5 lần. Theo đó, ngày 25/8/2017 Thứ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường (TMMT) Võ Tuấn Nhân đã ký kết luận thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên nước tại Công ty An Hòa.

Vi phạm hàng loạt nghị định của Chính phủ.

Kết luận Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt những tồn tại, sai phạm của Công ty An Hòa. Từ 2014 đến nay công ty luôn trong tình trạng xả nước thải vượt quy chuẩn. Nước thải tử 2 hệ thống xử lý nước thải đổ ra khu hồ sinh học có diện tích khoảng 30 ha. Tuy nhiên, hồ sinh học không được chống thấm, nước có mầu nâu mùi hôi. Nước thải từ hồ sinh được dẫn ra mương bê tông kín dài khoảng 2000 m đổ ra sông Lô. Nước xả thải vượt quy chuẩn cho phép từ 0,2 đến dưới 0,5 lần (BOD5) với lưu lượng 9.200m3/ngày đêm, vi phạm quy định tại Điểm x, khoản 2, Điều 13, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đáng nói là, Công ty An Hòa đã không có giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường đối với dự án xây dựng dây chuyền sản xuất bột giấy công suất lớn tại xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, vi phạm quy định tại Điểm q, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng trung bình 9.200 m3/ngày/đêm, vi phạm quy định tại Khoản 8, Điều 12, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Ngoài ra, Công ty cũng chưa xin điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt theo quy định tại Khoản 2, Điều 23, Nghị định 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

Công trình xử lý nước thải của dự án nhà máy sản xuất bột giấy không xây lắp theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (không có công đoạn ozon hoá), vi phạm quy định tại Điểm m, Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 179/2013.

Chưa xin điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 201/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

Chưa lắp đặt hệ thống đo lưu lượng và quan trắc liên tục, tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sau xử ỉý như: pH, COD, cặn lơ lửng, Amonia, độ màu... bảo đảm nước thải sau xử lý đạt QCVN.

Công ty Giấy An Hòa xả nước thải nồng nặc mùi đã được thanh tra kết luận có nhiều sai phạm.

Công ty Giấy An Hòa cần chấm dứt ngay hành vi xả thải vượt quy chuẩn ra sông Lô.

Kết luận Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả của Công Ty An Hòa. Đồng thời, yêu cầu kiểm tra rà soát hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo nước thải phải xử lý quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường; thực hiện việc cải tạo hồ sinh học. Công ty chỉ được vận hành hệ thống xử lý nước thải trở lại sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã kí văn bản kiến nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty Cổ phần giấy An Hòa; hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục theo quy định trong quá trình khắc phục các tồn tại nêu trong kết luận thanh tra.

Công ty Cổ phần Giấy An Hòa có nghĩa vụ chấp hành nghiêm Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC ngày 14/12/2016  của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xây lắp hệ thống xử lý nước thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; lập hồ sơ xác nhận việc thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành; lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước; ngăn không cho nước thải đang chứa trong hồ sinh học 30ha chảy ra sông Lô, có kế hoạch cải tạo hồ sinh học, nạo vét lòng hồ, chống thấm các hồ chứa nước thải để đảm bảo chức năng là hồ xử lý nước thải, không ảnh hưởng đến môi trường đất, nước ngầm; bơm nước thải hồ sinh học quay lại hệ thống xử lý đảm bảo toàn bộ nước hồ phải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Lắp đặt hệ thống đo lưu lượng và quan trắc liên tục, tự động một số thông số ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sau xử lý như: pH, COD, cặn lơ lửng, Amonia, độ màu... bảo đảm nước thải sau xử lý đạt QCVN.

Tạp chí Doanh Nghiệp và Thương Hiệu sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về việc xử lý sau thanh tra theo quy định của Công ty Cổ phần giấy An Hòa.

Chính Bình

Gửi bình luận của bạn
  • Mới cập nhật
  • Xem nhiều
x