Taxi truyền thống không phải 'gắn mào': Để đảm bảo công bằng

2019-11-06 09:02:08 admin

Bộ GTVT cho biết, quy định taxi truyền thống không cần gắn hộp đèn là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo công bằng.


Tại bản dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế nghị định 86) của Bộ GTVT, taxi truyền thống bất ngờ không phải gắn hộp đèn.

Theo dự thảo Nghị định mới, taxi truyền thống sẽ không phải gắn đèn nóc

Theo dự thảo Nghị định mới, taxi truyền thống sẽ không phải gắn đèn nóc.

Cụ thể, bản dự thảo nêu rõ, xe ô tô kinh doanh vận tải bằng taxi phải có phù hiệu "XE TAXI" và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe.

Niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI" làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm từ "XE TAXI" là 06 x 20 cm.

Đáng chú ý, dự thảo quy định xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là 12 x 30 cm.

Trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "TAXI" cố định trên nóc xe thì không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ "XE TAXI".

Lý giải về điều này, Bộ GTVT cho biết, việc sửa đổi quy định như trên là hoàn toàn phù hợp với những quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, Luật Giao thông đường bộ 2008 không quy định bắt buộc xe taxi phải có hộp đèn gắn cố định trên nóc xe.

Ngoài ra, Bộ cũng tham khảo thực tế một số nước trên thế giới cũng không bắt buộc xe taxi phải có hộp đèn; đảm bảo tiết kiệm chi phí cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải; đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân; đồng thời đảm bảo bình đẳng giữa loại hình xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi ứng dụng công nghệ.

Bộ GTVT cho biết, việc quản lý nhà nước đối với 2 loại hình nói trên sẽ được thực hiện bằng các công cụ nhận biết trực quan, qua thiết bị giám sát hành trình và bằng chính phần mềm của doanh nghiệp.

 

Theo Hưng Khánh/THCL

https://thuonghieucongluan.com.vn/taxi-truyen-thong-khong-phai-gan-mao-de-dam-bao-cong-bang-a83157.html