Thứ sáu, 18/06/2021, 07:27
Mối liên hệ giữa kinh tế và đạo đức khi thông tin báo chí trở thành hàng hóa

Mối liên hệ giữa kinh tế và đạo đức khi thông tin báo chí trở thành hàng hóa

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.

Có thể bạn quan tâm?

Tôn vinh lao động trẻ có kỹ năng nghề cao

Tôn vinh lao động trẻ có kỹ năng nghề cao

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm

Bảo đảm đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Vì sao Quảng Ngãi dừng thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc 1.500 tỷ?

Vì sao Quảng Ngãi dừng thi công dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc...

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Có nên cải tạo chung cư cũ thành các khu nhà cao tầng?

Có nên cải tạo chung cư cũ thành các khu nhà cao tầng?

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Thủ tướng dự lễ đón bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Thủ tướng dự lễ đón bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi là di...

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Hà Nội ra công điện khẩn: Cách ly ngay người từng đến BV Bạch Mai từ 10/3 đến nay

Hà Nội ra công điện khẩn: Cách ly ngay người từng đến BV Bạch Mai...

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Phó Thủ tướng Thường trực trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT

Phó Thủ tướng Thường trực trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về...

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.
Jack ma đi xin việc bị KFC từ chối, tỷ phú Phạm Nhật Vượng trầy trật lúc khởi nghiệp, người trẻ muốn thành công nên học gì từ họ?

Jack ma đi xin việc bị KFC từ chối, tỷ phú Phạm Nhật Vượng trầy...

DNTH: Mối quan hệ giữa đạo đức báo chí và kinh tế báo chí, là một chủ đề được quan tâm khá nhiều những năm gần đây. Khi thông tin trở thành hàng hóa, nó tác động trở lại làm biến dạng một phần khuôn mẫu của đạo đức nghề báo, để lại hậu quả cho xã hội. Sự dịch chuyển đó, cần có những giải pháp căn cơ từ cơ quan chức năng, thông qua các chế tài của luật pháp.