TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường

2020-05-21 08:50:04 admin

Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản số 2826 báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM về việc tiếp tục triển khai các hoạt động đề án chương trình Sữa học đường.


TP.HCM đề xuất tiếp tục triển khai chương trình Sữa học đường

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cùng các sở ngành, đơn vị liên quan đã có cuộc họp bàn về việc thực hiện đề án chương trình Sữa học đường TP.HCM. Các đơn vị đã thống nhất dự kiến ngày 25/5/2020 - thời điểm toàn bộ các lớp mẫu giáo và lớp 1 đều đi học trở lại - triển khai lại việc uống sữa tại các trường học. 

Nhằm đảm bảo tiếp tục triển khai đề án chương trình Sữa học đường đến hết năm 2020 theo đúng tiến độ, các sở, ngành đề xuất UBND TP.HCM chủ trì buổi họp bàn về các công tác chuẩn bị cho việc thực hiện đề án kể từ học kỳ I năm học 2020 - 2021 đến tháng 12/2020. Đồng thời, UBND TP.HCM có văn bản xin ý kiến Chính phủ về việc tổ chức chương trình Sữa học đường sau năm 2020, nhằm có căn cứ cho Thành phố triển khai tiếp nối các công việc, tránh sự gián đoạn.

Liên quan đến việc tổ chức uống sữa cho học sinh khi đi học lại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cần sớm chỉ đạo thống kê số lượng trẻ em và học sinh tham gia uống sữa để Công ty Vinamilk có cơ sở cung cấp sữa; chỉ đạo các trường thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý chặt chẽ, bảo quản sữa, tổ chức uống sữa đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa đã được phân phối tại các trường học.

Công ty Vinamilk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cung ứng sữa thuận lợi và kịp thời đến các trường học. Bên cạnh đó, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm tổ chức đánh giá chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm sữa thuộc đề án Sữa học đường và công tác bảo quản sữa, tổ chức uống sữa tại các trường học theo nhiệm vụ đã được phân công.

 

T.H