Triển khai tổng kết 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội

2017-12-27 14:44:10 admin

DN&TH; Để chuẩn bị cho sự kiện 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội, Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội.


Hà Nội: Triển khai tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính - Ảnh 1

 

Theo Kế hoạch số 61-KH/TU của Thành uỷ Hà Nội về triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội (1-8-2008/1-8-2018), Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội từ TP đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền về những thành tựu nổi bật đạt được sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô.

Nội dung tập trung nêu bật những kết quả, thành tựu của Thủ đô, những điển hình tiên tiến, giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của Hà Nội; khẳng định sự đúng đắn của trung ương Đảng và Quốc hội về chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của trung ương và sự hợp tác hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương trong cả nước; khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Thành uỷ Hà Nội cũng xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2018.

Tổ chức hội nghị cấp TP tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội; Xây dựng phim tài liệu về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính; Tổ chức hội thảo chuyên đề về những thành tựu nổi bật đạt được của Thủ đô sau 10 năm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 15 của Quốc hội…

Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô chào mừng 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua yêu nước (11-6-1948/11-6-2018) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (1-8-2008/1-8-2018).

 

Thành Vinh