Tuần thăm và làm việc của Ngân hàng chinh sách Lào chi nhánh Xiêng khoảng với NHCSXH Nghệ An.

2019-09-16 15:32:55 admin

DN&TH; Từ ngày 8 đến 14/ 9 Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An vinh dự được đón tiếp Đoàn đại biểu Ngân hàng chính sách Lào chi nhành Xieng Khuang sang thăm quan và học tập kinh nghiệm.


Trong vòng 7 ngày đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao hoạt động trong lĩnh vực tín dụng chính sách của hai chi nhánh Nghệ An và Xiêng Khoảng. Hai bên đã trao đổi về tình hinh hoạt động trong thời gian qua và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để cùng nhau phát triển. Ngân hàng CSXH Nghệ An đã trao đổi những nội dung: quy trình cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội, quy trình thành lập, quản lý và hoạt động của các tổ tiết kiện và vay vốn, quy trình nhận tiền gữi, giám sát và hoạch toán quản lý chứng từ. Trao đổi về nguồn vốn và huy động nguồn vốn tại địa phương, cũng như những kinh nghiệm và bài học về thực hiện Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW tại Nghệ An.

Ngoài ra đoàn Ngân hàng chính sách Lào chi nhánh Xiengkhuang đã đi thăm phóng giao dịch và xem hồ sơ mẫu thực tế tại ngân hàng CSXH chí nhánh Nam Đàn. Và đi thăm các điểm giao dịch tạị Nam Lĩnh – Nam Đàn, Nghi Khánh – Nghi Lộc, thăm các mô hình sản xuất kinh doanh của các hộ là khách hàng vay vốn chính sách. Cũng với đó đoàn ngân hàng chính sách Lào chi nhánh Xiengkhuang đã thăm và dâng hương Bác tại khu tưởng niệm Kim Liên – Nam Đàn.

Trong buổi họp trao đổi và tổng kết kinh nghiệm của hai bên, ôngSOMTHAVI SIBOUNMA, Giám đốc ngân hàng chính sách Lào chi nhánh Xiengkhuang cho biết “ Qua tuần làm viêc đầy hiệu quả và thiết thực, thay mặt đoàn tôi gửi tới Ngân hàng CSXH Nghệ An và chính quyền, nhân dân và các tổ chức đoàn thể Nghệ An lời cảm ơn sâu sắc. Tuần làm việc đã đã giúp đoàn Ngân hàng chính sách Lào, chi nhánh Xiengkhuang đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý bài về các mặt ; Như ủy thác vôn vay cho các hội đoàn thể, việc thành lập và quản lý hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý hồ sơ cho vay của khách hàng và hoạt động huy động tiền gữi tiết kiệm qua các tổ tiết kiệm và vay vốn…”.

          Từ những hoạt động thiết thực nêu trên của ngân hàng CSXH Nghệ An và chí nhánh ngân hàng chính sách tỉnh Xiengkhuang. Một lần nữa minh chứng cho tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó keo sơn của hai tỉnh Nghệ An và Xiengkhuang nói riêng và Việt Nam và CHDCND Lào nói chung.

                                                                                               

Ngọc Giáp