Thứ sáu, 07/10/2022, 03:05

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Nhịp sống doanh nghiệp Bảo vệ môi trường

Bị xử phạt vì xả thải ra môi trường, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

DNTH: Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường do Trại heo chăn nuôi Xuân Lộc 11, (ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) xả thải ra môi trường vượt thông số quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vì cho rằng tỉnh đã xử phạt trái quy định pháp luật.

Trại heo Xuân Lộc xả thải vượt quy chuẩn

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27/5/2021, Tổ kiểm tra theo Quyết định số 15/QĐ-KT ngày 25/5/2021 của Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại Trại chăn nuôi heo Xuân Lộc 11, ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc đã thu 1 mẫu nước thải (ký hiệu N1) tại vị trí xả thải cuối cùng sau hệ thống xử lý nước thải của trại heo.

Ngày 10/6/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có Phiếu kết quả thử nghiệm số 494DV gửi Công an huyện Xuân Lộc, theo đó kết quả xác định mẫu nước thải (ký hiệu N1) có các thông số vượt quy chuẩn xả thải theo quy định.

Sau khi có kết quả thử nghiệm, do tình hình dịch Covid -19 bùng phát diễn biến phức tạp và cũng theo văn bản đề nghị của các bên liên quan nên phải gián đoạn việc xác minh các tình tiết liên quan đến việc vi phạm.

Khi tình hình dịch Covid -19 được kiểm soát, ngày 8/1/2022, Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục tiến hành xác minh, làm việc với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia, Công ty TNHH CJ Vina Agri – Chi nhánh Bình Dương. Theo đó, đã xác định được các tình tiết có liên quan như: Xác định được lưu lượng xả thải, xác định được thông số vượt quy chuẩn xả thải ra môi trường tại Trại chăn nuôi heo Xuân Lộc 11. Tại buổi làm việc các bên thống nhất xác định thông số vượt quy chuẩn xả thải ra môi trường tại Trại chăn nuôi heo Xuân Lộc 11 và đã đồng ý ký biên bản.

hehoi
Ảnh minh hoạ

Đồng thời, Công an huyện Xuân Lộc tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 8/1/2022 trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia. Theo đó: Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia đã có hành vi: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 8 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước từ 100m ngày đêm (24 giờ) đến dưới 200m ngày đêm (24 giờ), cụ thể: Chỉ tiêu thông số tổng Nitơ vượt quy chuẩn 8,64 lần; BOD5 vượt quy chuẩn 2,67 lần, COD vượt quy chuẩn 3,75 lần; TSS vượt quy chuẩn 2,8 lần theo quy chuẩn quốc gia về nước thải… 

Trên cơ sở đề nghị của Công an huyện Xuân Lộc tại tờ trình số 05/TTr-CAH ngày 8/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường nói với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia (được đỉnh chiều tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai).

Tuy nhiên, ngày 4/3/2022, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không đồng ý Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường vì cho rằng trái quy định pháp luật; yêu cầu hủy Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu Công ty TNHH CJ Agri - Chi nhánh Bình Dương chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm.

Cụ thể: "Việc lập Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 8/1/2022 là không đúng quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, vì cho rằng ngày 10/6/2021, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có Phiếu thử nghiệm số 494DV về kết quả thử nghiệm nước thải tại Trại heo Xuân Lộc nhưng đến ngày 8/1/2022 (6 tháng sau), Công an huyện Xuân Lộc mới lập biên bản vi phạm hành chính là trái quy định; Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC ngày 8/1/2022 căn cứ vào biên bản kiểm tra ngày 27/5/2021 của Công an huyện Xuân Lộc là trái quy định.

Ngoài ra, việc xử phạt là không đúng chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, Công ty TNHH CJ Agri - Chi nhánh Bình Dương mới là đối tượng vi phạm và phải chịu trách nhiệm đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường". 

 Bác đơn khiếu nại

Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia cho rằng “việc xử phạt là không đúng chủ thể thực hiện hành vi vi phạm, Công ty TNHH CJ Vina Agri Chi nhánh Bình Dương mới là đối tượng vi phạm và phải chịu trách nhiệm đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, qua xác minh của UBND tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 2.400 con heo nái, quy mô 7.830m chuồng trại tại huyện Xuân Lộc, được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án tại Quyết định số 4428/QĐ-UBND ngày 08/12/2017. Do đó, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Môi trường năm 2020.

Mặt khác, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án, là căn cứ để Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia đưa dự án vào vận hành và có trách nhiệm chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Trại heo Xuân Lộc, là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia tại Trại heo Xuân Lộc.

 UBND tỉnh Đồng Nai bác đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia
 UBND tỉnh Đồng Nai bác đơn khiếu nại của Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia

Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia được UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ra môi trường tại Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 8/10/2019. Do đó, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật về tài nguyên nước và thực hiện đúng các nội dung của giấy phép, đảm bảo xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép trong quá trình xả nước thải vào nguồn nước theo quy định c khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước năm 2013.

Ngoài ra, qua kết quả xác minh, làm việc với Công ty TNHH Agri – Chi nhánh Bình Dương và kiểm tra theo nội dung Hợp đồng thuê số 180309/ DHG-CJ ngày 9/3/2018 và Phụ lục hợp đồng số 190309 DHG-CJ ngày 9/3/2018 giữa Công ty TNHH Agri – Chi nhánh Bình Dương với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia, kết quả thế hiện: Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia "Chịu trách nhiệm đối với tất cả các vấn đề về mặt trực sinh liên quan đến khu đất và tài sản thuê, việc xây dựng toàn bộ hệ thu gom và xử lý chất thải của trại chăn nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Cam kết vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm về các khoản phạt và chi phí từ việc không tuân thủ quy định về môi trường".

Tại mục 41 của Phụ lục hợp đồng số PL 02-190309/DHG-C, ngày 9/3/2018 quy định: "Hệ thống xử lý nước thải do bên cho thuê (Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia) xây dựng theo ĐTM được duyệt. Bên cho thuê chịu trách nhiệm về việc xử lý nước thải và các vấn đề về môi trường". Công ty TNHH Agri – Chi nhánh Bình Dương không tiếp nhận và chịu trách nhiệm vận hành xử lý nước thải của Trại heo Xuân Lộc, trách nhiệm vận hành và xử lý nước thải Trại heo Xuân Lộc thuộc về Công ty TNHH Huỳnh Gia.

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại và kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại đề ngày 4/3/2022 của Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia; giữ nguyên Quyết định hành chính số 153/QĐ-UBND ngày 17/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia./.

Lê Cường

Cùng chuyên mục

UBND phường Mễ Trì triển khai mô hình “Ngõ xóm an toàn phòng cháy chữa cháy”

UBND phường Mễ Trì triển khai mô hình “Ngõ xóm an toàn phòng cháy chữa...

DNTH: Gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy, thiệt hại lớn về người và tài sản. Nhằm chủ động phòng ngừa và giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ và thiệt hại về người. UBND phường Mễ Trì triển khai phổ cập bình chữa cháy, khuyến cáo, hướng dẫn người dân về phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ sở.
Bị xử phạt vì xả thải ra môi trường, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia khiếu nại Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Bị xử phạt vì xả thải ra môi trường, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia...

DNTH: Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường do Trại heo chăn nuôi Xuân Lộc 11, (ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) xả thải ra môi trường vượt thông số quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, Công ty TNHH Đặng Huỳnh Gia đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vì cho rằng tỉnh đã xử phạt trái quy định pháp luật.
Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến đổi khí hậu

Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do biến...

DNTH: Mục tiêu tổng quát của "Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050” là chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế.
Đà nẵng chung tay giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương

Đà nẵng chung tay giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đại dương

DNTH: Đà Nẵng - một thành phố đáng sống của Việt Nam, nhưng trong cuộc khảo sát gần đây, đã có rất nhiều ống hút nhựa, chai nước, bao ni lông trên bãi biển do du khách và người dân để lại. Với tên gọi Trash hero Đà Nẵng, nhóm tình nguyện viên này đã tham gia dọn rác trên các bãi biển vào chiều thứ Bảy hàng tuần. Đây là một việc làm rất ý nghĩa, hành động đẹp góp phần bảo vệ môi trường.
Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi về giảm ô nhiễm nhựa đại dương

Nâng cao năng lực truyền thông thay đổi hành vi về giảm ô nhiễm nhựa...

DNTH: Báo chí đóng vai trọng quan trọng của trong công tác thông tin, phản ánh mọi mặt của đời sống và định hướng dư luận xã hội; giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường biển nói chung và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương nói riêng
Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật được cất giấu trong nhà dân

Hà Tĩnh: Phát hiện hơn 1 tấn mỡ động vật được cất giấu trong nhà...

DNTH: Công an xã Sơn Trà, vừa phối hợp với Đoàn liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an các xã Sơn Bình, Sơn Long huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Đội quản lý thị trường số 5, phát hiện tại nhà bà Nguyễn Thị Lương (65 tuổi, thôn 4, xã Sơn Trà) có hơn 1 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.
Công ty Thủy điện Ialy sẵn sàng ứng phó với bão Noru

Công ty Thủy điện Ialy sẵn sàng ứng phó với bão Noru

DNTH: Chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru) sắp đi vào đất liền các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, sáng 27/9, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy- Đoàn Tiến Cường và Phó Giám đốc Đinh Viết Thiện cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành kiểm tra công tác phân công, ứng trực tại Nhà máy Thủy điện Ialy.
Hàng chục nghìn tấn rác đang “bức tử” sông Đáy....!

Hàng chục nghìn tấn rác đang “bức tử” sông Đáy....!

DNTH: Để gia tăng mặt bằng sản xuất của đơn vị, Công ty TNHH Đức Phương “vô tư” dùng hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt và rác thải nguy hại lấn một phần lòng sông Đáy. Hành vi chôn lấp rác thải huỷ hoại sông Đáy vô cùng nghiêm trọng.