Thứ hai, 17/01/2022, 23:59

Nhịp sống doanh nghiệp Đô thị cuộc sống

Công an Hà Nội hướng dẫn quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại "vùng 1"

DNTH: Theo hướng dẫn, các nhóm 1 - các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế; nhóm 3 - các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch; nhóm 4 - các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp giấy đi đường theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16. Còn các đối tượng khác áp dụng theo quy định tại bài viết này.

Công an thành phố Hà Nội vừa có thông báo về hướng dẫn trình tự, thủ tục duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid - 19 trong "vùng 1".

Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ cá nhân của người tham gia giao thông trên phố Phạm Ngọc Thạch, ngày 28/7. Ảnh: Giang Huy.
Lực lượng công an kiểm tra giấy tờ cá nhân của người tham gia giao thông trên phố Phạm Ngọc Thạch, ngày 28/7. Ảnh: Giang Huy.

Theo đó, cụ thể hướng dẫn đối với các nhóm như sau: 

* Nhóm 1: các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế

- Đối tượng: (1) cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính quyền, MTTQ, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn Thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương);

- Đối tượng: (2) cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

- Thẩm quyền cấp giấy đi đường: do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

* Nhóm 2: các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu

- Đối tượng: cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ công ích thiết yếu.

- Thẩm quyền cấp giấy đi đường: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố.

- Quy trình cấp:

Bước 1: cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (Sở quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp. Ví dụ: Sở Thông tin và Truyền thông quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Sở giao thông quản lý doanh nghiệp vận tải; Sở Công thương quản lý doanh nghiệp lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, siêu thị…).

Thủ trưởng các tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu cử 01 cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô theo biểu mẫu của Công an thành phố (danh sách cá nhân - biểu mẫu số 01; danh sách người điều khiển xe mô tô, danh sách người điều khiển xe ô tô: mỗi loại lập riêng theo biểu mẫu số 02) để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 2: gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường

Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, người điều khiển ô tô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các Biểu mẫu của Công an thành phố, gửi Phòng Cảnh sát Giao thông (qua thư điện tử đã xác thực trên hệ thống) để duyệt, cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 3: duyệt giấy đi đường

Căn cứ vào danh sách đã được duyệt của Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, Phòng Cảnh sát Giao thông cấp giấy đi đường.

Bước 4: cấp giấy đi đường

Đối với giấy đi đường có mã nhận diện của phương tiện và người điều khiển ô tô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (qua thư điện tử đã được hệ thống xác nhận). Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chuyển giấy đi đường có mã nhận diện cho các các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp giấy đi đường và sử dụng.

Đối với giấy đi đường có mã nhận diện cho người điều khiển mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông in, ký, đóng dấu và gửi tới Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để gửi trả cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt.

* Nhóm 3: các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch

- Đối tượng: cán bộ, công chức, công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện tham gia công tác phòng chống dịch.

- Thẩm quyền cấp giấy đi đường: do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

* Nhóm 4: các cơ quan báo chí, truyền thông

- Đối tượng: cán bộ, người lao động làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông.

- Thẩm quyền cấp giấy đi đường: do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

* Nhóm 5: đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường

- Cá nhân đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn duyệt, cấp Thẻ mua hàng thiết yếu theo đúng đối tượng quy định.

- Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vaccine và xét nghiệm Covid - 19; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo CCCD (CMTND).

- Cá nhân đi sân bay theo vé; cá nhân đi đến các cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến Tòa án theo giấy triệu tập của Tòa án: không áp dụng giấy đi đường, cá nhân chỉ cần mang theo giấy tờ chứng minh kèm theo CCCD (CMTND) và giấy xét nghiệm âm tính với Covid - 19 trong vòng 72 giờ.

* Nhóm 6: các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu

- Đối tượng: các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu.

- Thẩm quyền cấp giấy đi đường: công an xã, phường, thị trấn.

- Quy trình:

Bước 1: cung cấp thông tin

Thủ trưởng các đơn vị cử 01 cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với công an xã/phường/thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ thư điện tử và thực hiện việc xác thực thư điện tử trên hệ thống với Ủy ban nhân dân xã/phường, thị trấn.

Bước 2: gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp Giấy đi đường (theo biểu mẫu số 03) và các tài liệu có liên quan gửi về Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn qua địa chỉ thư điện tử đã xác thực trên hệ thống.

Bước 3: duyệt Giấy đi đường

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho công an xã/phường/thị trấn cấp Giấy đi đường có mã nhận diện (ký, đóng dấu).

Bước 4: cấp giấy đi đường

Công an xã/phường/thị trấn trực tiếp gửi giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.

* Lưu ý:

- Công an Thành phố đăng tải các hệ thống biểu mẫu trên Cổng Thông tin điện tử thành phố, Cổng giao tiếp thành phố và Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố.

- Đề nghị cá nhân sau khi được cấp giấy đi đường/ thẻ đi mua hàng thiết yếu chủ động khai báo y tế qua website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông.

- Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ đường dây nóng của Công an thành phố: 069.2194.299.

Các Biểu mẫu:

z2736410931873_4f3dfeed0625133aa0f3e53a35cae785
Biểu mẫu số 01.

Xem cụ thể biểu mẫu số 01 tại đây!

z2736410336286_dc0c1389dd01f150eea8baf6286310b5
Biểu mẫu số 02.

Xem cụ thể biểu mẫu số 02 tại đây!

z2736411928828_ab4eb3c7362fcfbadf199691b7c21c86
Biểu mẫu số 03.

Xem cụ thể biểu mẫu số 03 tại đây!

Nguyên Khánh
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Thị trường bất động sản các khu tập thể cũ: Căn hộ cũ có giá mỗi m2 như chung cư cao cấp

Thị trường bất động sản các khu tập thể cũ: Căn hộ cũ có giá...

Dù căn hộ ở các khu tập thể đã cũ và chưa có phương án cải tạo nhưng giá bán mỗi m2 lại không hề thấp theo vẻ bên ngoài của nó, thậm chí còn ngang ngửa một số chung cư cao cấp mới hiện nay.
Hà Nội mở thêm bốn tuyến buýt kết nối các vùng ngoại thành

Hà Nội mở thêm bốn tuyến buýt kết nối các vùng ngoại thành

Sáng nay, 25/12, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã đồng thời mở mới bốn tuyến buýt kết nối các huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố.
Phường Hàng Bột quyết tâm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn

Phường Hàng Bột quyết tâm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn

DN&TH; Thực hiện Mệnh lệnh 02/ML-CAHN-Pvu ngày 16/3/2018 của Giám đốc Công an TP Hà Nội về “Tăng cường đảm bảo TTATGT-TTĐT trên địa bàn thành phố Hà Nội”, UBND phường Hàng Bột đã xây dựng các kế hoạch về công tác trật tự văn minh đô thị. UBND phường, công an phường đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường lực lượng tham gia trật tự văn minh đô thị, không để ùn tắc giao thông... Nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ, sát sao đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh.
Nghệ An: Hàng chục hộ dân làng chài sống “treo” trên đất tái định cư

Nghệ An: Hàng chục hộ dân làng chài sống “treo” trên đất tái định...

Mặc dù đã làm nhà, sinh sống trên đất tái định cư 5 năm nay nhưng hơn 20 hộ dân làng chài tại xã Xuân Lam (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) chưa được cấp giấy CNQSD đất.
Thí điểm cấp mã QR để người dân Quận 7, Củ Chi, Cần Giờ ra đường trở lại

Thí điểm cấp mã QR để người dân Quận 7, Củ Chi, Cần Giờ ra...

DNTH: Sở TT&TT có văn bản đề nghị nghị Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ủy ban nhân dân Quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ phối hợp triển khai thí điểm nền tảng khai báo y tế điện tử của Thành phố "Y tế HCM" thành nền tảng ứng dụng thống nhất phục vụ người dân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông trong điều kiện phòng, chống dịch Covid - 19.
Phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TP.Hồ Chí Minh với cả nước

Phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của TP.Hồ Chí Minh với cả nước

Chính phủ vừa thống nhất việc trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), sau khi thảo luận nội dung này tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2/10.
Đà Nẵng: Đề xuất dự án dời ga đường sắt vào danh mục trọng điểm quốc gia

Đà Nẵng: Đề xuất dự án dời ga đường sắt vào danh mục trọng...

DNTH: Sở Giao thông Vân tải Đà Nẵng đề xuất UBND TP Đà Nẵng báo cáo trung ương xem xét, cho chủ trương đưa dự án di dời ga đường sắt vào danh mục trọng điểm quốc gia.
Giá đất quá cao và quy hoạch "da beo" là thách thức cho TP Thủ Đức

Giá đất quá cao và quy hoạch "da beo" là thách thức cho TP Thủ Đức

DNTH: Giá đất ở TP Thủ Đức đã bị đẩy lên quá nhanh, quá cao, vượt sức chịu đựng của nền kinh tế. Đây là điểm thách thức ghê gớm để phát triển Thành phố này trong tương lai.