Thứ tư, 27/10/2021, 20:32

Nông thôn Việt Nông thôn xanh

Kiến Xương – Thái Bình hướng đến phát triển Nông thôn mới nâng cao

DNTH: Huyện Kiến Xương – Thái Bình đã và đang đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới nâng cao với phương châm chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân giai đoạn 2021 - 2025”.
Ảnh 1. Khu vực Trung tâm huyện được cải tạo nâng cấp năm 2018
Khu vực trung tâm huyện được cải tạo nâng cấp năm 2018.

Thành quả 10 năm thực hiện chương trình NTM

Trong 10 năm thực hiện chương trình NTM của huyện Kiến Xương, điểm sáng nổi bật nhất có thể kể đến là kết cấu hạ tầng NTM khang trang, sạch đẹp; giao thông thuận lợi, công tác khám chữa bệnh và học tập của con em địa phương được chăm sóc chu đáo chất lượng tốt; hệ thống nhà văn hóa thôn được xây dựng đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức các sự kiện chính trị của thôn.... những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến sự phát triển tổng thể về an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội ở các địa phương trong toàn huyện.

Hình 2.Cầu Trà Giang nối hai huyện Kiến Xương và Thái Thụy
Cầu Trà Giang nối hai huyện Kiến Xương và Thái Thụy.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực; năm 2015, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản là 33,6%, công nghiệp - xây dựng chiếm 43,4%, thương mại dịch vụ 23%; ước tính năm 2020, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản 24,1%, công nghiệp - xây dựng 52,1%, thương mại dịch vụ 23,8%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người tăng từ 48,76 triệu đồng/người năm 2015 lên 71,64 triệu đồng/người năm 2020. Các chế độ chính sách về an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới năm 2019 giảm còn 3,16%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%, sử dụng nước sạch đạt 98,09%.

Đến hết năm 2019, huyện Kiến Xương đạt kết quả 36/36 xã đạt chuẩn NTM, (đến hết năm 2015 có 23/37 xã đạt chuẩn NTM). Năm 2019, huyện Kiến Xương đã được Trung ương thẩm định công nhận đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện NTM. Nhưng với phương châm "xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc". Vì vậy, ngay từ đầu năm 2020 huyện đã xây dựng kế hoạch để giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí tiến tới đảm bảo sự hài lòng của người dân hơn nữa. Trong 9 tiêu chí xây dựng huyện NTM, huyện Kiến Xương đặc biệt chú trọng đến tiêu chí số 7 về môi trường và tiêu chí số 8 về đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

Tỉnh lộ 458 đi qua khu vực Trung tâm huyện
Tỉnh lộ 458 đi qua khu vực Trung tâm huyện Kiến Xương.

Hướng đến NTM nâng cao – chất lượng cuộc sống của người dân là trọng tâm

Trong năm 2021, huyện tiếp tục đề ra mục tiêu mới với mục đích nâng cao hơn nữa hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện, chú trọng và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng, yêu cầu và nội dung xây dựng NTM nâng cao; cán bộ và Nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM là nông dân. Người nông dân phải là chính và họ là người được hưởng lợi, Nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ, lợi ích của người dân là động lực và sự tham gia của cộng đồng dân cư là bí quyết thành công.

Hình 3. Lãnh đạo huyện thăm đồng và đánh giá năng xuất lúa
Lãnh đạo huyện Kiến Xương thăm đồng và đánh giá năng xuất lúa.

Bên cạnh việc phát triển sản xuất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp cần chọn quy hoạch vùng sản xuất, tích tụ ruộng đất và dồn điền đổi thửa, coi đây là khâu đột phá; thực hiện chuyển đổi lại cơ cấu, phương thức sản xuất để nâng cao hiệu quả là then chốt. Đối với  sản xuất công nghiệp, dịch vụ, việc lựa chọn những sản phẩm, nghề là thế mạnh của địa phương sẽ khuyến khích và là động lực phát triển, nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội nông thôn, cần phải ưu tiên đầu tư làm trước các công trình phục vụ sản xuất (thuỷ lợi, giao thông đồng ruộng); lồng ghép các chương trình, dự án về thủy lợi, cơ sở trường học, y tế, nước sạch, môi trường, nhà ở…để thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao một cách hiệu quả và bền vững.

Riêng đối với các xã trên địa bàn huyện, phấn đấu có 01 - 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021 (phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, có từ 08 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt tỉ lệ từ 25% số xã trở lên). Trong đó, có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 (xã Bình Định).

Nhấn mạnh về những điều đã đạt được của chương trình NTM năm 2020 của huyện Kiến Xương, ông Đinh Công Mẫn – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương cho biết: “những kết quả đã đạt từ việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của huyện là sự kết tinh từ sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, thông qua đó, nâng cao hơn nữa mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Đồng thời, củng cố, nâng cao niền tin của người dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tạo ra thế trận an ninh – quốc phòng toàn dân vững chắc; đảm bảo hơn nữa mọi mặt đời sống cho Nhân dân. Đây cũng chính là “quả ngọt”, nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, xây dựng đạt chuẩn văn hóa, NTM và NTM nâng cao trong thời gian tới”.

Hình 4.Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND, UBND huyện Kiến Xương
Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND, UBND huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

Ngoài ra, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban của huyện phối hợp với các xã để thực hiện tốt chương trình kế hoạch xây dựng NTM của địa phương; theo đó, đôn đốc thực hiện và hướng dẫn các xã đã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021, đẩy nhanh tiến độ trả nợ xây dựng cơ bản, hoàn thành các công trình xây dựng NTM theo quy định. Tuy nhiên, các xã cần phải có kế hoạch chi tiết, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; chủ động huy động tốt mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí; xây dựng kế hoạch trả nợ không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, vượt quá quy định của tỉnh.

Mặc dù, còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc huy động nguồn lực cho xây dựng NTM nâng cao. Nguồn vốn cân đối còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư xây dựng nhưng với sự quyết tâm của các cấp chính quyền, sự đồng lòng chung sức của toàn thể Nhân nhân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hoàn toàn đủ cơ sở để hoàn thành mục tiêu quốc gia, nâng cao hiệu quả xây dựng NTM nâng cao, góp phần làm khởi sắc quê hương, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân và phát triển kinh tế bền vững.

Đại Dương
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Ly kỳ chuyện trèo núi, vào thung sâu săn loài gà rừng má đỏ

Ly kỳ chuyện trèo núi, vào thung sâu săn loài gà rừng má đỏ

Miền sơn cước Cao Bằng không chỉ nổi tiếng với những địa danh, thắng cảnh mà còn bởi những đặc sản của thiên nhiên. Trong đó, gà rừng được những nhóm, hội, câu lạc bộ và một bộ phận người dân yêu thiên nhiên ví như một sản vật miền sơn cước bởi quý, lạ, độc đáo.
Cận cảnh vườn rau hữu cơ 'lạ và độc đáo' ở Đà Lạt

Cận cảnh vườn rau hữu cơ 'lạ và độc đáo' ở Đà Lạt

Nhà nông Lê Hữu Phan (sinh năm 1962, ngụ tại 50 Hồ Xuân Hương, Đà Lạt) chuyên làm nông sản “lạ và độc đáo”, thu hút mãnh liệt du khách thập phương.
Ngư dân hãy đánh bắt bình thường trong vùng biển Việt Nam

Ngư dân hãy đánh bắt bình thường trong vùng biển Việt Nam

Các địa phương động viên ngư dân bám biển đánh bắt bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và tổ chức thành đoàn đội để hỗ trợ nhau trên biển.
Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Năng lượng tái tạo của Việt Nam phát triển nhanh nhất Đông Nam Á

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tạo ra bước đột phá cho ngành Năng lượng Quốc gia.
Nghệ nhân “thổi hồn” khảm trai Chuôn Ngọ

Nghệ nhân “thổi hồn” khảm trai Chuôn Ngọ

Bằng tấm lòng yêu nghề, sự say mê sáng tạo, hơn 30 năm qua nghệ nhân Nguyễn Đình Hải ở thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn ngày đêm “giữ lửa” làng nghề khảm trai truyền thống để tạo ra những sản phẩm có giá trị nghệ thuật cao, góp phần làm giàu cho gia đình, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân nơi đây.
Bị EU phạt

Bị EU phạt

Việt Nam có thể bị cấm xuất khẩu hải sản sang thị trường EU nếu không khắc phục được những thiếu sót
Đa dạng phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Đa dạng phong trào phụ nữ khởi nghiệp

Sau gần hai năm thực hiện Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ (Ðề án 939), các cấp hội phụ nữ tỉnh Nghệ An đã chủ động, sáng tạo triển khai những mô hình, việc làm phù hợp điều kiện từng địa phương, giúp đỡ hội viên, phụ nữ tự tin, mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Bến Tre: Thạc sĩ bỏ việc nhà nước về làm giàu kiểu con tôm "đòi ôm" cây dừa

Bến Tre: Thạc sĩ bỏ việc nhà nước về làm giàu kiểu con tôm "đòi...

Đang có một công việc ổn định ở một cơ quan nhà nước, vừa lấy xong bằng thạc sỹ, mọi người ngỡ ngàng khi chàng trai quê Bến Tre Phan Văn Cường quyết định từ bỏ công việc hiện tại, quay về quê làm nông dân. Và chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người lại ngỡ ngàng với những thành quả mà anh Cường đạt được.