Thứ tư, 30/11/2022, 10:55

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Phát triển thương hiệu Tin tức kinh tế

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

DNTH: Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp (Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025) đã tổ chức Hội thảo và lấy ý kiến đối với dự thảo đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
Quang cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), Phó Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành; TS. Trần Minh Sơn, thành viên Ban Quản lý, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành; luật sư Nguyễn Duy Lãm, Chủ nhiệm câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp; PGS.TS Dương Đăng Huệ, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp cùng đại diện các ban sở ban, ngành, tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành nhấn mạnh: công tác hỗ trợ pháp lý đến từ các cơ quan Nhà nước là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa hoạt động hỗ trợ pháp lý này đi vào thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

z3901807887207_797bad5067334a1ed2b88afe2c395091
Đồng chí Cao Đăng Vinh, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp), Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành chủ trì hội thảo.

Nhằm triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói riêng để phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp xây dựng đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2030” (gọi tắt là Đề án) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu của Đề án nhằm hoàn thiện khung và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 100% doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý khi có nhu cầu; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn về mặt pháp lý cho doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa khi có nhu cầu; vận hành hiệu quả hệ thống mạng lưới tư vấn viên pháp luật, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; phấn đấu 100% quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được thông tin kịp thời, đầy đủ; tăng cường tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật và người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong công tác hỗ trợ pháp lý; xây dựng hệ sinh thái về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai các giải pháp xã hội hóa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Cũng tại hội thảo, TS. Trần Minh Sơn - thành viên Ban Quản lý, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành đã trình bày dự thảo Đề án, trao đổi những kết quả, khó khăn trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

z3901807295459_fea73f281b57f57ae8892495dd7de369
TS. Trần Minh Sơn - thành viên Ban Quản lý, Trưởng Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành trình bày dự thảo Đề án.

Tại hội thảo TS. Trần Minh Sơn cho biết, trong bối cảnh hiện nay, mặc dù nhận thức của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa về vấn đề pháp lý ngày càng tăng lên, tuy nhiên, việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý trên thực tiễn vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân:

Nguồn lực chủ yếu tập trung cho việc sản xuất, kinh doanh dẫn đến thiếu hoặc chưa có nguồn lực để bố trí cho công tác pháp chế;

- Đa phần các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến các chi phí trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các chi phí gián tiếp như chi phí dịch vụ pháp lý, đội ngũ pháp chế còn chưa được quan tâm thỏa đáng;

- Hiệu quả tư vấn pháp luật của các tổ chức dịch vụ pháp lý hiện nay chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp (trong khảo sát về hiệu quả sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, đa số các doanh nghiệp đều đánh giá các dịch vụ ở mức trung bình)...

Theo khảo sát của Bộ Tư pháp trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên quan đến các biểu mẫu, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: có đến gần 60% doanh nghiệp có ý kiến về việc khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến các biểu mẫu, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; gần 70% doanh nghiệp có ý kiến khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và gần 80% doanh nghiệp có ý kiến khó tiếp cận thông tin pháp lý liên quan đến kế hoạch và quy hoạch và 56,52% doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến hoạt động hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý.

Như vậy, nhu cầu được hỗ trợ về mặt pháp lý của doanh nghiệp ở nước ta tương đối cao, trong đó có các vấn đề pháp lý liên quan đến cơ quan Nhà nước, bao gồm thủ tục hành chính, những vấn đề liên quan đến hướng dẫn áp dụng pháp luật cần được hỗ trợ chính thức từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà bản thân các tổ chức dịch vụ pháp lý không thể giải quyết.

Tại hội thảo, luật sư Nguyễn Duy Lãm - Chủ nhiệm câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp đã có những góp ý hoàn thiện đề án. Đồng thời ông Lãm bày tỏ, dự thảo đề án đã viết đậm nét về tổng quan công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cùng những kết quả công tác này từ khi có Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 đến nay. Kết quả thực hiện Chương trình có giá trị, ý nghĩa to lớn trong việc giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý, sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển.

z3901806754037_388bc81824835ca653e78ff69597a086
Luật sư Nguyễn Duy Lãm - Chủ nhiệm câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp góp ý hoàn thiện đề án.

Kết luận hội thảo, ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó Ban quản lý Chương trình đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu nhằm tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” để Bộ Tư pháp hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào tháng 12/2022.

Bách Hợp

Cùng chuyên mục

5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn.
Lùm xùm tranh chấp quyền lực, Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Lùm xùm tranh chấp quyền lực, Đại hội cổ đông Eximbank bất thành

Sáng nay 26/4, tính đến 9h30 phút, Đại hội cổ đông của Eximbank chỉ có 198 cổ đông, đại diện cho 708.346.564 cổ phần (tỷ lệ 57,62%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, không đủ điều kiện tiến hành đại hội.
Hà Nội: Môi trường đầu tư cải thiện, kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng

Hà Nội: Môi trường đầu tư cải thiện, kinh tế tiếp tục duy trì tăng...

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác UBND thành phố tháng 3 và Quý I năm 2019.
GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42% - kinh tế nhiều khởi sắc

GDP 6 tháng đầu năm tăng 6,42% - kinh tế nhiều khởi sắc

DNTH: Sáng ngày 29/6/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2022.
Chuyên gia dự báo thế nào về lãi suất, tỷ giá từ nay đến cuối năm?

Chuyên gia dự báo thế nào về lãi suất, tỷ giá từ nay đến cuối năm?

Tỷ giá và lãi suất từ đầu năm tới nay biến động khá bất ngờ, trong đó tỷ giá đến đầu tháng 7 rơi xuống mức thấp hơn cả cuối năm 2018 trong khi lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có xu hướng tăng còn lãi suất cho vay thì vẫn "án binh bất động" suốt 3 năm qua ở mức phổ biến 6-9%/năm ngắn hạn và 9 – 11%/năm cho vay trung dài hạn.
Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ bác bỏ thông tin Mỹ có kế hoạch áp thuế hàng Việt Nam

Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ bác bỏ thông tin Mỹ có kế hoạch...

Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer khẳng định một số thông tin về kế hoạch áp thuế của cơ quan này đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam là hoàn toàn không chính xác, và đó không phải là cách làm việc của USTR.
Vinamilk đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử

Vinamilk đạt doanh thu cao nhất trong lịch sử

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM) báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2019 đã hợp nhất với kết quả kinh doanh ấn tượng.
Doanh nghiệp FDI chiếm 73,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước

Doanh nghiệp FDI chiếm 73,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước

DNTH: 4 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 122,48 tỷ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 17,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021; trong đó doanh nghiệp FDI đạt 89,62 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 11,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.