Thứ bảy, 01/10/2022, 14:13

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Doanh nghiệp và tiêu dùng Người tiêu dùng thông thái

Nợ thuế hơn 5.100 tỷ đồng, Thế Kỷ 21 đang làm ăn thế nào?

DNTH: Trong năm 2020, lãi sau thuế Thế Kỷ 21 đạt 33 tỷ đồng, giảm 75% so với năm trước và cũng là con số thấp nhất trong giai đoạn 2018-2019. Số nợ đã lớn hơn tổng tài sản, việc tất toán của Thế Kỷ 21 với cơ quan thuế đang được cho là chìa khóa để giải quyết vấn đề pháp lý của dự án Lakeview City.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/8/2021 đã có Quyết định số 22/QĐ-CT-KN về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phát triển quốc tế Thế kỷ 21 liên quan đến số tiền hơn 5.100 tỷ đồng mà doanh nghiệp này phải nộp vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tiền thuê đất và tiền sử dụng đất của dự án Lakeview City.

Theo khiếu nại, Thế Kỷ 21 không đồng ý với số tiền thuê đất phải nộp là hơn 511,9 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền thuê đất số 268/TB-CTTPHCM ngày 8/1/2021 và số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 4.664 tỷ đồng tại thông báo nộp tiền sử dụng đất số 269/TB-CTTPHCM ngày 08/01/2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Do trong thời kỳ khiếu nại cơ quan thuế, công ty đồng thời khiếu nại Quyết định số 4777/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án giá đất đối với khu đất 30,106 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (dự án Lakeview City), phường An Phú, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tìm hiểu cho thấy, Thế Kỷ 21 thành lập vào năm 2002, đóng trụ sở tại số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Trần Ngọc Đại, hiện ông cũng đứng tên tại một số pháp nhân có liên hệ tới CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) như: CTCP Địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú, Công ty TNHH Nova An Phú...

Hiện tại, vốn điều lệ công ty đạt hơn 3.958 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng (99%) và bà Huỳnh Phương Thảo (1%).

NDT - The Ky 21

Về sức khỏe tài chính, các chỉ số của Thế Kỷ 21 trong năm 2020 đều suy giảm. Cụ thể, doanh thu thuần công ty đạt 186,5 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm 2019. Lãi sau thuế 33 tỷ đồng, giảm đến 75%. Đây cũng là những con số doanh thu, lợi nhuận thấp nhất của Thế Kỷ 21 trong giai đoạn 2018-2019.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản công ty tại ngày 31/12/2020 đạt 4.803 tỷ đồng, giảm 10,9%. Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu 2.747 tỷ đồng, tăng 1,25%, nợ phải trả 2.056 tỷ đồng, giảm 23,3%.

Nhìn trong cả giai đoạn 2018-2020, có thể thấy doanh thu thuần công ty bình quân giảm 41,8%/năm; lãi sau thuế giảm đến 75,7%/năm.

Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12/04/2004, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UB về thu hồi và tạm giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng tại phường Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Quận 2.

Ngày 31/05/2010, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quyết định số 2405/QĐ-UBND về giao đất cho Công ty Thế kỷ 21 để đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư tại phường Bình Khánh, quận 2. Tuy nhiên, đến ngày 16/12/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4624/QĐ-UBND về chấm dứt việc giao khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 cho Công ty Thế kỷ 21 tại Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố.

Sau đó, ngày 24/03/2016, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1392/QĐ-UBND về duyệt phương án giá đất theo thị trường đối với khu đất hơn 30,2 ha tại phường Bình Khánh, Quận 2 và khu đất 30.106 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2 để giải quyết hoán đổi cho Công ty Thế kỷ 21, trong đó xác định nghĩa vụ tài chính công ty phải thực hiện sau khi hoán đổi là hơn 52,68 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định nêu trên, ngày 28/03/2016, Cục Thuế phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 52,68 tỷ đồng; ngày 1/4/2016, công ty đã nộp đủ số tiền nêu trên. Thế nhưng đến ngày 28/12/2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6002/QĐ-UBND về thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1392/QĐ-UBND; thực hiện Quyết định này, ngày 13/3/2019, Cục Thuế phát hành Văn bản số 2154/CT-KTTĐ về thu hồi, hủy bỏ thông báo nộp tiền sử dụng đất số 3343/TB-CT để thực hiện hoàn trả cho công ty theo quy định.

Ngày 18/04/2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1812/QĐ-UBND về chấp hành cho Công ty Thế kỷ 21 sử dụng đất tại phường An Phú, quận 2 để đầu tư dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc); Ngày 27/12/2017, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 8053/UBND-ĐT (khẩn) gửi Cục Thuế về việc xử lý tạm nộp tiền sử dụng đất (trong đó có dự án Lakeview City, phường An Phú, quận 2, tạm nộp 80 tỷ đồng) và thực hiện công văn này ngày 29/12/2017, Cục Thuế phát hành thông báo tạm nộp tiền sử dụng đất số 18938/TB-CT với số tiền sử dụng đất phải nộp là 80 tỷ đồng; cùng ngày, công ty đã thực hiện nộp đủ số tiền nêu trên.

Đến ngày 29/12/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4777/QĐ-UBND về phê duyệt phương án giá đất đối với khu hơn 30,1 ha thuộc dự án khu dân cư và du lịch-văn hóa-giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc), phường An Phú, Quận 2 để Công ty Thế kỷ 21 thực hiện nghĩa vụ tài chính. Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-UBND và Quyết định số 4777/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phiếu chuyển thông tin số 113/PC-STNMT-QLĐ ngày 06/01/2021 để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường; ngày 8/1/2021 Cục Thuế đã ra thông báo số 268 và 269 với tổng số tiền mà Công ty Thế kỷ 21 phải nộp là hơn 5.175,9 tỷ đồng (trong đó hơn 511,9 tỷ đồng là tiền thuê đất và hơn 4.664 tỷ đồng là tiền sử dụng đất).

Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh, việc thu tiền sử dụng đất được căn cứ tại khoản I Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước được căn cứ tại điểm a, khoản I, Điều 22 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Do đó, căn cứ hồ sơ, đối chiếu các văn bản nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Nội dung khiếu nại là sai toàn bộ và không công nhận nội dung khiếu nại của Công ty Thế kỷ 21; yêu cầu công ty thực hiện Thông báo số 268 và 269 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Ngày 30/06/2021, Chi Cục Thuế quận 2 đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty Thế kỷ 21 số tiền hơn 2.500 tỷ đồng lý do: Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.

Chi Cục Thuế Quận 2, yêu cầu Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trích tiền từ tài khoản của Công ty Thế kỷ 21 nộp vào kho bạc nhà nước TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến nay, chủ đầu tư mới chỉ nộp tạm ứng 80 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhưng dự án Lakeview City đã được Tập đoàn Novaland triển khai mở bán cho khách hàng từ năm 2017.

Theo Công văn số 3572/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/3/2017 của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh gửi Công ty Thế kỷ 21 về việc bán nhà hình thành trong tương lai đối với 201 căn nhà liên kế và ngày 30/5/2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 7550/SXD-PTN&TTBĐS gửi Công ty thế kỷ 21 về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 449 căn nhà. Theo đó, quy mô dự án có tổng số 960 căn, trong đó gồm 844 căn nhà liên kế và 116 căn biệt thự.

NDT - du an Lakeview
Dự án Lakeview City

Với số nợ thuế lớn hơn cả tổng tài sản và lợi nhuận đang giảm mạnh thì khả năng hoàn tất khoản nợ thuế của Công ty Thế kỷ 21 đang là mối quan tâm của dư luận. Đặc biệt việc khách hàng đã thanh toán 95% giá trị các bất động sản trong khu dự án Lakeview City cho Chủ đầu tư thì thời gian có được các chứng nhận về pháp lý tài sản của họ ngày càng mờ mịt. Đây là dự án có dấu hiệu sai phạm về thủ tục giao đất (Thông báo 1483/TB-TTCP ngày 04/09/2018 của Thanh tra Chính phủ). Năm 2021 Bộ TNMT đề nghị đưa dự án này vào kế hoạch thanh tra, nhưng với lý do dịch bệnh nên đã dừng lại, vì vậy những “khoảng tối” của dự án sẽ chậm được hé lộ. Cư dân, khách hàng đã mua bất động sản tại dự án này đã quá mệt mỏi và bức xúc vì quyền tài sản bị xâm phạm.

Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu sẽ có bài phản ánh về những rủi ro, cảnh báo liên quan đến pháp lý dự án khu dân cư và du lịch - văn hóa - giải trí (thuộc khu dân cư Nam Rạch Chiếc) tên thường gọi là dự án Lakeview City trong số tới.

Nam An
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Siết quản lý chợ đầu mối dược liệu

Hà Nội: Siết quản lý chợ đầu mối dược liệu

Xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) là một trong những chợ đầu mối dược liệu đông y lớn nhất miền Bắc, được TP. Hà Nội công nhận danh hiệu làng nghề truyền thống thuốc Nam - Bắc. Tuy nhiên, trong kinh doanh thương mại và dịch vụ còn nhiều hạn chế, nhiều sản phẩm tại đây chưa đảm bảo chất lượng, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng.
Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV

Cẩm nang phòng chống dịch bệnh nCoV

Bộ Y tế vừa công bố cẩm nang 10 câu hỏi đáp để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới.
Quản lý liên thông nhà thuốc: Chặn thuốc giả, thuốc quá hạn

Quản lý liên thông nhà thuốc: Chặn thuốc giả, thuốc quá hạn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc triển khai hệ thống quản lý chuỗi cung ứng thuốc quốc gia sẽ giúp phát hiện, xử lý kịp thời những vụ việc như VN Pharma và mới đây là cấp thuốc quá hạn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).
Chẩn đoán ung thư và bệnh lao chỉ thông qua hơi thở

Chẩn đoán ung thư và bệnh lao chỉ thông qua hơi thở

Một nhóm các nhà khoa học tại Nga gần đây đã phát minh ra thiết bị dò đoán ung thư và bệnh lao chỉ qua hơi thở.
Xơ vữa động mạch có khó phòng?

Xơ vữa động mạch có khó phòng?

DN&TH; Xơ vữa động mạch cho tới nay Y học chưa xác định được rõ nguyên nhân, nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh, bao gồm những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được như tuổi cao, giới tính nam, chủng tộc và di truyền. Nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì, ăn nhiều muối, bệnh gút. Những năm gần đây người ta tìm thêm được những yếu tố nguy cơ mới của đột quỵ não và bệnh tim mạch rất quan trọng là tăng homocystein, tăng CRP, tăng fibrinogen và giảm acid folic máu. Nếu kiểm soát tốt những yếu tố nguy cơ trên thì có thể giảm được rất nhiều tần xuất mắc đột quỵ và tim mạch.
Azerai Cần Thơ giới thiệu chương trình Yoga nghỉ dưỡng cơ bản và chuyên sâu dành cho mọi đối tượng

Azerai Cần Thơ giới thiệu chương trình Yoga nghỉ dưỡng cơ bản và...

Tại khu nghỉ dưỡng Azerai Cần Thơ, những tín đồ yoga sẽ được học cách làm chủ các tư thế yoga, cân bằng tâm trí và tái tạo năng lượng cơ thể với các gói yoga nghỉ dưỡng cơ bản và chuyên sâu mới.
Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm được virus corona

Bệnh viện Trung ương Huế xét nghiệm được virus corona

DNTH: Ngày 10/2 thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị có thể độc lập xét nghiệm bệnh nhân nghi nhiểm virus corona. Đây là đơn vị thứ 5 trên cả nước có thể xét nghiệm được virus corona.
Mỹ phẩm thiên nhiên THH mở đại tiệc tri ân khách hàng dịp cuối năm

Mỹ phẩm thiên nhiên THH mở đại tiệc tri ân khách hàng dịp cuối năm

DNTH: Vừa qua, tại khách sạn Melia, Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thương mại THH tổ chức chương trình tổng kết cuối năm, tri ân khách hàng và đồng thời cho ra mắt sản phẩm “Sữa nghệ Nano Curcumin THH” mới của thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên THH.