Thứ năm, 28/09/2023, 14:44

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Bộ Thông tin và Truyền thông

Phê duyệt Kế hoạch cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

DNTH: Bô TTTT vừa phê duyệt Kế hoạch số 1035/QĐ-BTTTT, ngày 21/7/2021 về bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

Việc phê duyệt Kế hoạch số 1035/QĐ-BTTTT của Bộ thông tin và Truyền thông nhằm thiết lập các điểm tập kết, bố trí các điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa thiết yếu (cố định, lưu động) có kiểm soát an toàn dịch bệnh nhằm bảo đảm nguồn cung và phân phối kịp thời cho người dân.

Minh họa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương.
Minh họa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TTTT; Các sở, ban, ngành, huyện, xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các doanh nghiệp bưu chính lớn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bên để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Đồng thời, làm tốt công tác truyền thông, thông tin về Kế hoạch trên mọi phương tiện thông tin: báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, các nền tảng số, mạng xã hội.

Tham gia vận chuyển hàng hóa cho các tỉnh, thành phố

- Chủ động bố trí phương tiện vận chuyển, kho bãi để cung cấp hàng hóa thiết yếu đến người dân; bảo đảm vận chuyển hàng hóa theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

- Tập trung tham gia vận chuyển, cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các điểm phục vụ bưu chính (hoặc qua hình thức lưu động) cho người dân ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với Sở Công Thương của các tỉnh, thành để đề xuất các phương án hỗ trợ vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng thông qua các hệ thống siêu thị, điểm bán hàng trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh góp phần thúc đẩy hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa, giảm ùn tắc.

- Chủ động tìm kiếm nguồn cung hàng hóa thiết yếu đầu vào để phân phối cho các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương.

Triển khai các điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu

- Chủ động xây dựng các phương án:

(1) Tự tìm nguồn, khai thác hàng hóa để cung cấp cho người dân;

(2) Phối hợp cùng Chính quyền địa phương để thực hiện.

- Chủ động bố trí mặt bằng, phương tiện vận chuyển để thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu (gồm bán hàng tại điểm bán cố định và bán lưu động).

- Có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố và Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất hình thức triển khai cung cấp hàng hóa (trực tiếp, trực tuyến), bao gồm: phương án thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu; thống nhất danh sách điểm bán hàng thiết yếu và danh mục hàng hóa thiết yếu sẽ bán tại các điểm cung cấp.

Cung cấp hàng hóa đến người dân

a) Thiết lập các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu tại các bưu cục thuộc mạng lưới của doanh nghiệp bưu chính lớn hoặc bán hàng lưu động, cụ thể:

- Điểm bán hàng cố định và điểm bán hàng lưu động (xe ô tô bán hàng lưu động): Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan, đoàn thể địa phương để triển khai các biện pháp 5K tại điểm bán.

- Bán hàng tại địa chỉ: người dân có thể đăng ký hàng hóa thiết yếu với nhân viên của doanh nghiệp bưu chính lớn khi đi phát hàng/chi trả lượng hưu, trợ cấp xã hội... để được cung cấp hàng hóa đến địa chỉ yêu cầu.

- Bán hàng qua đường dây nóng (hotline): gọi trực tiếp về số điện thoại của các bưu cục để cung cấp hàng hóa hàng hóa thiết yếu tới người dân tại địa chỉ.

b) Cung ứng hàng hóa qua sàn TMĐT

Người dân đặt mua hàng hóa thiết yếu trên các sàn TMĐT: sàn Postmart.vn và sàn voso.vn, hàng hóa sẽ được chuyển phát đến tận địa chỉ yêu cầu.

Bảo đảm cung ứng đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ hành chính công (Vietnam Post thực hiện)

a) Đối với dịch vụ KT1:

Bảo đảm cung cấp dịch vụ KT1 cho các cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương nhanh chóng, kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

b) Đối với dịch vụ hành chính công:

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn để thống nhất phương án phục vụ, đăng ký các thông tin cá nhân, số điện thoại của nhân viên Bưu điện phục vụ nhận, phát bưu gửi hành chính công trên địa bàn đến và đi từ các cơ quan, sở, ban/ngành.

- Đối với các dịch vụ hành chính công cung cấp cho các đối tượng trong địa bàn bị cách ly, doanh nghiệp Bưu chính thống nhất với các cơ quan chức năng về phương án thực hiện.

Thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân phục vụ xây dựng bản đồ số phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia (Vietnam Post thực hiện)

Bố trí lực lượng tiếp tục thu thập địa chỉ số và mã định danh điện tử công dân kết hợp với quá trình cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thiết yếu, để phục vụ xây dựng bản đồ số phòng chống dịch, bản đồ số quốc gia.

Tổ chức hoạt động truyền thông, thông tin

- Tổ chức truyền thông, thông tin về Kế hoạch; danh sách các điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu;... trên các phương tiện thông tin đại chúng từ Trung ương xuống địa phương: báo chí, đài truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp khác.

- Lập danh sách các điểm cung cấp hàng hóa với các thông tin gồm: địa chỉ, số điện thoại, các mặt hàng thiết yếu bán tại các điểm cung ứng; phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn Lao động… triển khai tới các hội viên, khuyến khích mua hàng hóa qua các kênh khác nhau, đặc biệt qua kênh trực tuyến (online).

Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

a) Triển khai thực tế:

Các Vụ: Bưu chính; Quản lý doanh nghiệp; Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

b) Truyền thông, thông tin:

- Các Cục: Báo chí; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Thông tin cơ sở: chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, đài truyền thông, thông tin về Kế hoạch.

- Các Đơn vị báo chí thuộc Bộ: Chủ động phối hợp xây dựng nội dung và tích cực tham gia truyền thông cho Kế hoạch.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông của Tỉnh/Thành phố làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các doanh nghiệp bưu chính lớn thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa Tỉnh/Thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp bưu chính lớn triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Các doanh nghiệp bưu chính lớn

- Xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết của doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội.

- Chủ động bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, đơn vị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

Thúy Vũ

Cùng chuyên mục

Xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh

Xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh

Tại phiên họp thứ 34 khai mạc sáng mai (8/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai: thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch, 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa.
Báo Nhân Dân ra mắt Chương trình phát thanh trên nền tảng kỹ thuật số

Báo Nhân Dân ra mắt Chương trình phát thanh trên nền tảng kỹ thuật số

DNTH: Ngày 1/9, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt Chương trình phát thanh với tên gọi Radio Nhân Dân, cung cấp thêm một kênh nội dung hữu ích cho người dùng trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch Covid-19.
Phát động tháng Công nhân, tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và khai mạc Hội khỏe năm 2022

Phát động tháng Công nhân, tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao...

DNTH: Ngày 23/4, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức lễ phát động tháng Công nhân và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện năm 2022.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng căn dặn các đảng viên trẻ: “Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên tối cao, làm việc gì cũng phải nghĩ vì đất nước, vì Tổ quốc, đừng nghĩ đến mình”.
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đưa đón học sinh

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đưa đón...

Thủ tướng vừa gửi công điện số 989, yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.
Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

Chính sách đối với CBCCVC công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

DNTH: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Bộ Công an tổ chức “Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ 2017”

Bộ Công an tổ chức “Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ...

DNTH: Ngày 26/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017 trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Khẳng định cam kết chung của Liên hợp quốc và trách nhiệm của Việt Nam

Khẳng định cam kết chung của Liên hợp quốc và trách nhiệm của Việt...

Từ ngày 21-9 đến 2-10, Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 75, bao gồm Phiên thảo luận chung cấp cao và các sự kiện cấp cao bên lề khác, sẽ diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở LHQ ở New York, Hoa Kỳ.