Thứ ba, 26/09/2023, 02:38

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: con-dao-cong-ty-cua-dien-vien-chi-bao-duoc-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-1-500-118-ha-rung-tu-nhien-lam-khu-nghi-duong
  • Côn Đảo: Công ty của Diễn viên Chi Bảo được phê duyệt nhiệm vụ quy...

    2021-01-02 22:07:14
    DNTH: UBND Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về trái tim tại bãi Ông Đụng – Sở Rẫy, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép chặt phá đến 17.7 héc ta rừng tự nhiên (Khoảng 85% mật độ rừng tự nhiên).