Thứ sáu, 07/10/2022, 02:37

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: kinh-te-tuan-hoan
 • Kinh tế tuần hoàn từ tái chế nhựa: Nguồn tài nguyên đang bị bỏ phí

  2019-12-20 10:07:35
  Mô hình kinh tế tuần hoàn được xem là ưu việt khi tối đa hóa được vòng đời của sản phẩm nhựa làm tăng lợi ích kinh tế lại bảo vệ môi trường.
 • Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh: ‘Kinh tế tuần hoàn sẽ là cứu cánh cho...

  2020-11-01 15:26:08
  VietnamFinance giới thiệu bài phát biểu của Giáo sư Augustine Hà Tôn Vinh tại Hội nghị Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam vừa được tổ chức ở TP. HCM. Đầu đề do tòa soạn đặt lại.
 • Kinh tế tuần hoàn: Nền tảng của phát triển bền vững

  2020-11-14 10:18:59
  Trong bối cảnh nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, kinh tế tuần hoàn sẽ giúp tránh lệ thuộc vào nền kinh tế bên ngoài, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
 • Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thanh Hải: Kinh tế tuần hoàn là quy luật tất yếu

  2021-02-18 11:21:30
  Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là không phát sinh chất thải, khép kín các dòng vật chất và năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, bảo vệ môi trường, đem lại giá trị kinh tế cao, hướng đến phát triển bền vững.
 • Phê duyệt đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

  2022-06-09 17:27:17
  DNTH: Mục tiêu cụ thể của đề án là góp phần cụ thể hóa mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP ít nhất 15% vào năm 2030 so với năm 2014, hướng tới mục tiêu phát thải ròng về “0” vào năm 2050.
 • Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, hài hòa với...

  2022-06-30 20:48:00
  DNTH: Ở Việt Nam, mô hình phát triển kinh tế tuyến tính đã không còn phù hợp trong bối cảnh mới - khi nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, chất lượng môi trường xuống thấp. Phát triển kinh tế tuần hoàn thúc đẩy phát triển bền vững, hài hòa với bảo vệ môi trường trở thành nhu cầu cấp bách, xu thế tất yếu của tiến trình phát triển xã hội. Đại hội XIII của Đảng định hướng phát triển kinh tế bền vững, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
 • Nâng cao năng lực thực hiện kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp tại...

  2022-07-04 22:05:41
  DNTH: Theo Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICED) Phạm Phú Trường, kinh tế tuần hoàn giúp doanh nghiệp dễ dàng tuân thủ các quy định (địa phương và quốc tế) như luật môi trường, luật carbon... thu hút nhà đầu tư và đem lại nhiều lợi ích kinh tế khác.
 • Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ theo hướng kinh tế xanh,...

  2022-08-02 08:29:28
  DNTH: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 • Chia sẻ các sáng kiến sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng...

  2022-08-04 16:04:02
  DNTH: Ngày 4/8 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2022 và định hướng giai đoạn 2022 - 2025, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã tham dự và chỉ đạo hội nghị.