Thứ năm, 20/01/2022, 06:16

Tags

: nong-thon-moi
  • “Đây mới là nông thôn mới!”

    2018-04-28 10:12:32
    Nằm ở vị trí trung tâm của huyện Ý Yên (Nam Định), có làng nghề truyền thống đúc kim loại thôn Tống Xá, Yên Xá có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.