Thứ tư, 10/08/2022, 19:07

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Tags

: the-ghi-no-quoc-te-lienvietpostbank-jcb
  • LienVietPostBank: Tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng

    2021-04-12 16:17:27
    DNTH: Ngân hàng tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng ở cả hai hình thức: trải nghiệm offline tại chi nhánh, phòng giao dịch và trải nghiệm online tại website, fanpage, mobile app, đặc biệt là sử dụng thẻ.