Thứ ba, 28/06/2022, 07:09

[email protected]

024.6657.6928 / 0988.009.916

© Chỉ được phát hành lại thông tin khi có sự đồng ý bằng văn bản của
Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu nông thôn

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Thanh tra Bộ GD&ĐT chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm tại ĐH Điện Lực

Qua kiểm tra xác suất 222 SV trúng tuyển tại ngành Điện công nghiệp và dân dụng của trường ĐH Điện lực năm 2013 cho thấy: có 140 SV có điểm đầu vào thấp hơn điểm chuẩn,7 SV không có dữ liệu điểm xét tuyển. Cùng với đó nhiều bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi, không nghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu, có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi...

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa có văn bản số 28 thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của trường Đại học Điện lực.

Trường Đại học Điện Lực - nơi để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Trường Đại học Điện Lực - nơi để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh và đào tạo.

Nhiều thiếu sót, sai phạm

Về công tác tuyển sinh, kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm 2013, trường Đại học Điện lực báo cáo không trung thực về chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD&ĐT thông báo là 43,4%.  Năm 2014 vượt chỉ tiêu 12,2%.

Đoàn thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên danh sách 222 sinh viên trúng tuyển ngành Điện công nghiệp dân dụng năm 2013 cho thấy: Có 140 sinh viên có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển theo Thông báo số 1201 ngày 9/8/2013 và số 1466 ngày 12/9/2013 của trường (trong đó có 47 sinh viên được ghi chú là dạng đào tạo theo nhu cầu xã hội). 7 sinh viên không có dữ liệu điểm xét tuyển.

Việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất vi phạm quy định tại Điểm c khoản 2 Điều 18. Sinh viên chuyển trường năm 2013 không đúng ngành hoặc nhóm ngành theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 18 quy chế đào tạo đại học theo hình thức tín chỉ. Tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục Đại học.

Để xảy ra sai sót về công tác tuyển sinh năm 2013, năm 2014 theo thanh tra Bộ GD&ĐT trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ tuyển sinh, các thành viên thuộc HĐ tuyển sinh năm 2013, năm 2014; Trưởng phòng Đào tạo và Phó trưởng phòng đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh năm 2013, năm 2014 và tham mưu tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Về tổ chức quản lý đào tạo, quy định đào tạo của trường ban hành kèm theo quyết định số 577 ngày 11/9/2009 quy định việc cho sinh viên đại học dự thính là trái với quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ. Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần không đúng quy định rõ địa điểm chấm thi tự luận.

Có sự mất cân đối phân công giờ giảng giữa các giảng viên trong Khoa Công nghệ  - Tự động hóa, giảng viên có số giờ cao nhất gấp 5 lần giảng viên có số giờ thấp nhất trong năm…

Trước học kỳ 2 năm học 2017 -2018, trường không chấm thi tập trung, cán bộ  chấm thi nhận túi bài đã dọc phách từ giáo vụ Khoa/Bộ môn và đưa về chấm; từ học kỳ 2 năm học 2017 -2018 tổ chức chấm chung do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào phòng chấm thi.

Có nhiều bài thi của sinh viên khoa Điều khiển và Tự động hóa tuyển sinh năm học 2013, năm 2014 môn Điều khiển logic và PLCL: Các túi 14549; 16128; 16130; 17222; bài thi có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu (4 túi). Các túi 14757; 16131; 17223: bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 2; Các túi 4657; 4660; 4662; 4664; 4643: bài thi chỉ có 1 chữ ký của cán bộ chấm thi 1, không nghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm từng câu.

Có 30 bài thi có dấu hiệu sửa điểm trực tiếp trên bài thi từ điểm thấp lên điểm cao, không ghi điểm kết luận bằng chữ, không ghi điểm chấm chi tiết cho từng câu..

Liên quan đến công tác tổ chức, quản lý đào tạo trình độ đại học chính quy đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014 đặc biệt là việc ra đề, việc chấm thi, nâng điểm thi trước hết thuộc về cán bộ chuyên viên của phòng đào tạo, phòng khảo thí đảm bảo chất lượng, cán bộ giảng viên khoa điều khiển tự động hoá, Phó hiệu trưởng phụ trách mảng đào tạo và Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực theo từng giai đoạn.

Liên quan đến phản ánh về một số bài thi có dấu hiệu nâng điểm, ngày 4/3/2019, trường ĐH Điện lực có quyết định số 217 thành lập tổ rà soát công tác chấm thi học kỳ I năm học 2018 – 2019 và 2017 – 2018 của Khoa Điều khiển tự động hoá. Tổ rà soát đã thực hiện rà soát và có tờ trình về việc xem xét kiểm điểm cá nhân, tổ chức có liên quan.

Ngày 26/8/2019, hiệu trường trường Đại học Điện lực có quyết định số 1095 thi hành kỷ luật viên chức Vũ Như Thuận – nguyên Trưởng Khoa Điều khiển tự động hoá bằng hình thức Khiển trách và đồng ý theo nguyện vọng chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ năng lượng.

Ngày 29/8/2019, Hiệu trường trường ĐH Điện lực có quyết định số 1116 thi hành kỷ luật viên chức với ông Vũ Văn Định – nguyên Trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng bằng hình thức khiển trách. Do thời hạn nhiệm kỳ đã hết, trường không xem xét bổ nhiệm lại và chuyển về làm công tác chuyên môn tại Khoa Công nghệ thông tin.

Kết quả kiểm tra việc trường Đại học Điện lực tổ chức quản lý văn bằng chứng chỉ, tổ chức in, quản lý phôi văn văn bằng chứng chỉ cho thấy, mẫu văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, sổ gốc văn bằng chứng chỉ chưa đúng theo quy định, còn hiện tượng sửa chữa trong sổ không đúng quy định, chưa công khai thông tin về văn bằng chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của trường…

Trách nhiệm để xảy ra nhiều thiếu sót trong công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp đại học chính quy đối với các khoa tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng Thanh tra – Pháp chế; Phó hiệu trưởng phụ trách văn bằng; Hiệu trưởng của trường ĐH Điện lực theo từng thời kỳ.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan

Từ những thiếu sót, sai phạm nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị, đối với trường ĐH Điện lực có giải pháp chấn chỉnh khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu trong kết luận thanh tra.

Trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

Rà soát, kịp thời sửa đổi bổ sung các quy định của trường như: Quy chế đào tạo, quy chế, quy chế quy định về ra đề coi thi, chấm thi; quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của GD&ĐT.

Rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên đại học chính quy năm 2013, 2014 của tất cả các ngành đào tạo của trường. Lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường, tiếp nhận không đúng quy định.

Đánh giá cụ thể tình trạng hiện tại của sinh viên còn học, đã tốt nghiệp. Lập danh sách, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Trường hợp không đúng quy định của quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định gửi về Vụ giáo dục đại học và thanh tra GD&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Rà soát đánh giá quy trình đào tạo, kết quả đào tạo của từng sinh viên có bài thi được nâng điểm, sửa điểm. Xử lý cụ thể từng trường hợp theo quy định của quy chế đào tạo gửi về Vụ giáo dục đại học và thanh tra GD&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Thực hiện in, quản lý phôi văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định của quy chế quản lý bằng tốt nghiệp cho THCS, THPT, bằng giáo dục Đại học và chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo thông tư số 19/2015 ngày 8/9/2015 của Bộ GD&ĐT, đặc biệt là mẫu phôi văn bằng và việc công khai thông tin văn bằng trên trang thông tin điện tử của trường.

Kiểm điểm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân (nếu có) để xảy ra sai phạm thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra. Báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra về thanh tra bộ GD&ĐT trước ngày 30/11/2019.

Như báo GD&TĐ đưa tin trước đó, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Huy Bằng đã ký quyết định thanh tra và sẽ tiến hành thanh tra đột xuất công tác quản lý, đào tạo tại Trường Đại học Điện lực.

“Việc thanh tra dựa trên thông tin phản ánh của báo chí về dấu hiệu sai phạm tại Trường Đại học Điện lực; nội dung đơn thư phản ánh của nhóm cán bộ, giảng viên đang làm việc tại Đại học Điện lực (có địa chỉ số 235 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đơn thư gửi về Bộ GD&ĐT tố cáo hàng loạt vấn đề được cho là vi phạm nghiêm trọng quy chế tuyển sinh và đào tạo, có dấu hiệu bao che cho sai phạm tại ngôi trường này...”, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT thông tin.

Báo GD&TĐ số 166 ra ngày 12/7/2019 có bài viết "Trường Đại học Điện lực: Nâng điểm, cấp "khống" bằng tốt nghiệp?" phản ánh: Nội dung đơn tố cáo của một số cán bộ, giảng viên công tác tại trường về hàng trăm bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2018 - 2019 của sinh viên Khoa Điều khiển và Tự động hóa (Đại học Điện lực) đều chứa các "ký hiệu lạ" và sau đó những bài thi này đều đồng loạt được nâng điểm một cách khó hiểu. 

Theo Thanh Sơn/Báo GD&TĐ

Cùng chuyên mục

Từ vụ khám xét Nhật Cường Mobile, nhìn lại vụ án Công ty Đông Nam 16 năm trước

Từ vụ khám xét Nhật Cường Mobile, nhìn lại vụ án Công ty Đông Nam 16...

Hôm 9/5, C03 Bộ Công an đã tiến hành khám xét các cửa hàng Nhật Cường Mobile tại Hà Nội. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và khiến nhiều người nhớ đến vụ khám chuỗi cửa hàng điện thoại di động Đông Nam tại TP. HCM 16 năm trước.
Khởi tố vụ thiếu trách nhiệm để 2 tử tù trốn trại giam

Khởi tố vụ thiếu trách nhiệm để 2 tử tù trốn trại giam

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao xác định một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trại tạm giam T16 đã thiếu trách nhiệm trong quá trình canh gác, quản lý và giám sát phạm nhân dẫn đến việc 2 tử tù Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.
Luật sư Trần Minh Hải: Tima đã và đang “biến hóa” thành tổ chức tín dụng!

Luật sư Trần Minh Hải: Tima đã và đang “biến hóa” thành tổ chức...

Nếu không có quy định và can thiệp kịp thời, cũng như vạch ra ranh giới rõ ràng thì Tima sẽ có cơ hội "biến hóa" thành tổ chức tín dụng...
Chủ quán Karaoke hoạt động "chui" trong mùa dịch Covid và chống người thi hành công vụ lĩnh án 12 tháng tù

Chủ quán Karaoke hoạt động "chui" trong mùa dịch Covid và chống người...

DNTH: Sáng nay 27/8, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà (sinh năm 1977; chủ quán Karaoke Linh Dương, ở số 82 Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa) 12 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.
Bất chấp chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở Gold Massage vẫn lén lút hoạt động

Bất chấp chỉ đạo phòng, chống dịch của UBND Thành phố Hồ Chí Minh,...

DNTH: Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar nhưng cơ sở Gold Massage tại địa chỉ 6B đường số 2, An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lén lút hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch.
Thẩm mỹ viện Đông Á thuộc Tập đoàn SCI bị phát hiện hàng loạt sai phạm

Thẩm mỹ viện Đông Á thuộc Tập đoàn SCI bị phát hiện hàng loạt sai...

Thẩm mỹ viện Đông Á thuộc Tập đoàn SCI dính hàng loạt sai phạm về hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý nhân lực, hồ sơ môi trường.
Triệu tập 100 đối tượng nằm trong nhóm lừa đảo người bán hàng qua mạng

Triệu tập 100 đối tượng nằm trong nhóm lừa đảo người bán hàng qua...

DNTH: Ngày 22/4, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng nhiều tỉnh phá đường dây lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online.
CSGT Thái Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng ma túy 'khủng'

CSGT Thái Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng ma túy...

Phát hiện nghi phạm vận chuyển ma túy trên đường, Trưởng trạm CSGT Cầu Nghìn (Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình) chỉ đạo cán bộ truy bắt thành công đối tượng, thu hơn 10kg ma túy tổng hợp.