Thứ năm, 02/12/2021, 16:19

Góc nhìn doanh nghiệp - doanh nhân Pháp luật

Thanh tra Chính phủ: Ninh Bình để doanh nghiệp sử dụng hàng nghìn ha đất miễn phí

DNTH: Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra về công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (thời kỳ từ 2011-2018).
Thanh tra Chính phủ: Ninh Bình để doanh nghiệp sử dụng hàng nghìn ha đất miễn phí
Thanh tra Chính phủ kết luận gì về công tác quản lý đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại tỉnh Ninh Bình?

3 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nằm ngoài khu vực ranh giới đô thị

Về công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết trước đây việc giao đất cho các nông, lâm trường quốc doanh quản lý, sử dụng được thực hiện trên bản đồ, không đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới cụ thể trên thực địa, vì vậy diện tích đất do các nông lâm trường quản lý, sử dụng chênh lệch nhiều so với thực tế. Cũng do đó, việc quản lý sử dụng đất không cụ thế và gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các nông trường, UBND tỉnh Ninh Bình chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, không chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành các trình tự, thủ tục để quản lý đất đai theo quy định của Nghị định số 170/2004 như: không kịp thời tiến hành rà soát, phân loại các diện tích đất, đo đạc, cắm mốc, xác định ranh giới, lập hồ sơ địa chính, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết của các công ty được giữ lại sử dụng; không ban hành quyết định giao đất và chuyển sang hình thức thuê đất đối với diện tích công ty được tiếp tục sử dụng; không ban hành quyết định thu hồi đối với các diện tích đất công ty không còn nhu cầu sử dụng; không ký hợp đồng thuê đất đầy đủ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất.

Thanh tra Chính phủ xác định những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo UBND huyện, thành phố có liên quan.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công tác phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty (có tiền thân là nông trường), làm cơ sở cho việc giao đất, thu hồi đất còn chậm, đến năm 2016 UBND tỉnh Ninh Bình mới phê duyệt đối với 2/4 công ty, còn 2/4 công ty chưa được UBND tỉnh phê duyệt (gồm Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và Công ty TNHH MTV Bình Minh), dẫn đến công tác quản lý đất đai tại các công ty này gặp nhiều khó khăn.

Song song với đó, UBND tỉnh Ninh Bình cùng cơ quan chức năng chưa xử lý dứt điểm đối với một số diện tích đất bị lấn, chiếm ở một số công ty, như: 241,02 ha đất đang do một số hộ dân sử dụng từ khi nhận giao khoán của nông trường Phùng Thượng (đã hết hạn hợp đồng từ năm 2015) nhưng không ký hợp đồng tiếp hoặc bàn giao lại đất cho Công ty Cổ phần giống bò thịt sữa Yên Phú; 2,78 ha đất giao cho nông trường quốc doanh Đồng Giao trước đây quản lý, sử dụng nhưng một số hộ dân đã sử dụng làm nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

“Đối với 2 Ban quản lý rừng Nho Quan và Tam Điệp, sau khi ban hành Quyết định số 500/2004/QĐ-UBD ngày 9/3/2004 về việc thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô và thị xã Tam Điệp, UBND tỉnh Ninh Bình chậm chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện việc tổ chức điều tra, xác định, phân định ranh giới các loại rừng trên bản đồ và trên thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; chậm tiến hành giao rừng, thu hồi rừng, lập và quản lý hồ sơ giao rừng và đất để phát triển rừng cho Ban quản lý rừng Tam Điệp theo quy định tại điều 7, Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

"Ngoài ra, UBND tỉnh Ninh Bình còn chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại khoản 2, điều 4, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành luật Bảo vệ và phát triển rừng (đến năm 2013 mới thực hiện)”, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết.

Những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị trực thuộc; trực tiếp là lãnh đạo, cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực của các thời kỳ.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết có 3 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nằm ngoài khu vực ranh giới đô thị

Về công tác thu hồi đất, giao đất có nguồn gốc từ nông trường, đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá đất do UBND thành phố Tam Điệp làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ cho biết có 2 dự án được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện có diện tích lớn hơn so với kế hoạch sử dụng đất được HĐND TP. Tam Điệp thông qua tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/12/2011 và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/12/2013, gồm: dự án quy hoạch khu dân cư mới phường Bắc Sơn vượt 2,76 ha và dự án quy hoạch khu dân cư mới xã Quang Sơn vượt 8,13 ha.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nguyên nhân là do khi khảo sát, lập, phê duyệt dự án, chủ đầu tư không tính toán để loại trừ diện tích đất đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao thế chạy qua khu vực dự án, dẫn đến phải điều chỉnh quy mô dự án.

Ngoài ra, UBND thành phố Tam Điệp phê duyệt quy hoạch chi tiết của 3 dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư nằm ngoài khu vực ranh giới đô thị đã được xác định tại bản đồ quy hoạch sử dụng đất, thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Tam Điệp đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 442 ngày 19/3/2003, gồm: dự án quy hoạch khu dân cư tại phường Tây Sơn (5,64 ha), dự án quy hoạch khu dân cư tại phường Tây Sơn (7,79 ha) và dự án quy hoạch khu dân cư mới xã Quang Sơn.

“Việc UBND thành phố Tam Điệp phê duyệt quy hoạch chi tiết nằm ngoài ranh giới khu vực đô thị được UBND tỉnh phê duyệt là chưa đúng quy định theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009”, kết luận nêu.

Trách nhiệm được xác định thuộc UBND thành phố Tam Điệp và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Gây thất thu ngân sách nhà nước

Về việc quản lý nguồn thu từ đất, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho biết sau khi sắp xếp, chuyển đổi các nông trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình không quyết định chuyền từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất (cho các nông trường trước đây) sang thuê đất đối với diện tích đất các công ty được tiếp tục sử dụng theo quy định gây thất thu ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cho biết đến thời điểm thanh tra còn nhiều diện tích đất đã giao cho một số công ty sử dụng từ nhiều năm nhưng chưa ký họp đồng thuê đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước, cụ thể như: Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao khoảng 1.007 ha; Công ty Cổ phần giống bò thịt sữa Yên Phú 241,02 ha; Công ty TNHH MTV Bình Minh 545 ha.

Những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Về việc miễn, giảm tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình miễn tiền thuê đất cho Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và Công ty Cổ phần giống vật nuôi và cây trồng Đồng Giao là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

“Tuy nhiên, các công ty nêu trên thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, do vậy cần phải xem xét, điều chỉnh lại việc áp dụng quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền thuê đất đối với 2 công ty nêu trên”, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho hay.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện xác đinh lại toàn bộ diện tích phải phải nộp tiền thuê đất của 4 công ty nông nghiệp đã và đang quản lý, sử dụng nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính kế từ thòi điểm xắp xếp, chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật; xử lý dứt điểm đối với diện tích 2,78 ha đất một số hộ dân đã xây dựng nhà ở (từ trước khi sắp xếp, chuyển đổi nông trường Đồng Giao) theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, xử lý yêu cầu UBND huyện Nho Quan, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty Cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú, phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng hơn 400 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất của Công ty Cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú nhưng không ký hợp đồng giao khoán mới hoặc bàn giao đất cho công ty quản lý sử dụng. Sớm hoàn thiện thủ tục để ký họp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất 241,02 ha đã giao cho công ty quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, chỉ đạo Cục Thuế tỉnh xử lý dứt điểm việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Đồng Giao và Công ty Cổ phần giống, vật nuôi cây trồng Đồng Giao theo quy định của pháp luật.

Copy Link

Theo Vietnamfinance

Cùng chuyên mục

Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ thành công 2 hai đối tượng cướp giật

Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ thành công 2 hai đối tượng cướp giật

DNTH: Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sát, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng cướp giật của một phụ nữ đi xe máy tại cầu Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Nghệ An: Bắt đối tượng mang súng đi buôn… ma túy

Nghệ An: Bắt đối tượng mang súng đi buôn… ma túy

Ngày 22/2, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng khi đang có hành vi vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại hiện trường, Công an thu giữ 3 gam heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.
Lập 10 công ty "ma" để mua bán 2.000 hóa đơn thuế hơn 440 tỷ đồng

Lập 10 công ty "ma" để mua bán 2.000 hóa đơn thuế hơn 440 tỷ đồng

Một đối tượng đã lập 10 công ty "ma" qua mắt cơ quan chức năng để mua, bán 2.000 hóa đơn thuế đầu ra cho gần 400 doanh nghiệp.
Đắk Lắk: Bắt giữ đường dây cho vay nặng lãi

Đắk Lắk: Bắt giữ đường dây cho vay nặng lãi

Hiện nay, dịch vụ “Tín dụng đen” xuất hiện dày đặc, không những ở những thành phố lớn mà còn tràn về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện những thủ đoạn lừa đảo này.
Nhà đầu tư nước ngoài ‘tố’ công ty của Shark Liên vi phạm hợp đồng

Nhà đầu tư nước ngoài ‘tố’ công ty của Shark Liên vi phạm hợp...

DNTH: “Ông lớn" Thái Lan WHAUP mới đây đã nộp đơn khởi kiện Công ty CP Nước Aqua One (Aqua One) của shark Liên và ông Đỗ Tất Thắng lên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, liên quan đến giao dịch mua bán cổ phần.
Thu giữ hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc tại Lạng Sơn

Thu giữ hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không rõ nguồn gốc tại...

Hàng trăm kg dược liệu thuốc bắc không có tem nhãn, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thân cây hoàng kỳ và hạt ích nhân… vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.
Một phóng viên Báo Pháp Luật TP HCM bị dọa “thanh toán cả gia đình”

Một phóng viên Báo Pháp Luật TP HCM bị dọa “thanh toán cả gia đình”

Liên tục trong ngày hôm nay (3-5), một phóng viên Báo Pháp Luật TP HCM bị một số đối tượng gọi điện thoại đến dọa sẵn sàng bỏ vài tỉ đồng thuê người thanh toán cả gia đình
BOT hầm Đèo Ngang thu phí vượt thời gian chưa nộp vào ngân sách, Bộ Công an vào cuộc

BOT hầm Đèo Ngang thu phí vượt thời gian chưa nộp vào ngân sách, Bộ...

Vụ việc dự án BOT hầm Đèo Ngang do Tổng công ty Sông Đà làm chủ đầu tư thu vượt thời gian, đến nay, số tiền thu vượt vẫn chưa được nộp hết vào Ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, liên quan tới vụ việc này, Tổng công ty Sông Đà đã báo cáo số liệu thu phí sai và Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ.