Thứ tư, 27/10/2021, 07:09
Quốc hội dành một phút mặc niệm hơn 21.000 công dân, cán bộ, chiến sĩ từ trần vì đại dịch Covid-19

Quốc hội dành một phút mặc niệm hơn 21.000 công dân, cán bộ, chiến sĩ từ trần vì đại dịch Covid-19

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm?

ĐBQH đề nghị sớm chấm dứt tình trạng 'phạt cho tồn tại'

ĐBQH đề nghị sớm chấm dứt tình trạng 'phạt cho tồn tại'

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Bám sát 3 'điểm tỳ' để đổi mới tư duy kinh tế

Bám sát 3 'điểm tỳ' để đổi mới tư duy kinh tế

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Quốc hội luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân và đất nước

Quốc hội luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân và đất...

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai giảng tại Đồng Tháp

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự khai giảng tại Đồng Tháp

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Quốc hội dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

Quốc hội dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Liên bang...

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.
Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

DNTH: Phát biểu điều hành phiên khai mạc kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị Quốc hội dành 1 phút mặc niệm, tri ân những đồng bào, chiến sĩ, cán bộ đã từ trần, hy sinh vì đại dịch Covid-19.