Thứ năm, 20/01/2022, 05:30

Tin tức và sự kiện Tin Tức

Triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020

DNTH: Sáng ngày 16/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội nghị cùng sự tham dự của hơn 500 đại biểu là đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các Sở Nội vụ và đại diện các tổ chức, hiệp hội, quỹ có phạm vi hoạt động liên tỉnh hoặc toàn quốc.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của các tổ chức quần chúng trong việc tập hợp, đoàn kết quần chúng Nhân dân và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng hoàn thiện môi trường pháp lý tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và quá trình dân chủ hóa xã hội, các tổ chức quần chúng ngày càng phát triển về số lượng, đa dạng về loại hình tổ chức và hoạt động trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội từ Trung ương đến địa phương. Nhìn chung, các hội, quỹ hoạt động cơ bản đều tuân thủ pháp luật và điều lệ, ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, chủ động tham gia xây dựng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai, thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân, tham gia cung cấp dịch vụ công, tư vấn phản biện các đề án, chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước.

Hội nghị được Bộ Nội vụ tổ chức nhằm mục đích phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của các văn bản: Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hướng dẫn các quy định mới liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; hướng dẫn về việc truy cập và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý về hội, quỹ do Bộ xây dựng; đồng thời, thông tin, giải đáp các nội dung khác có liên quan về quản lý nhà nước về hội, quỹ đến cán bộ, công chức và người làm việc tại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu và trao đổi những nội dung còn chưa rõ về những điểm mới trong các văn bản của Đảng và Nhà nước quy định về quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động của hội, quỹ nêu trên. Thứ trưởng mong rằng thông qua Hội nghị này, các cán bộ, công chức và người làm việc tại các hội, quỹ sẽ triển khai, hướng dẫn và thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương và các hội, quỹ có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các Bộ, ngành Trung ương giới thiệu các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

Những điểm mới của Nghị định 93 đã được ông Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ thông tin tại Hội nghị. Điểm nổi bật là quy định quỹ chỉ được tiếp nhận, vận động tài trợ trong phạm vi hoạt động của quỹ  đã được quy định trong điều lệ và phải đăng ký mã số thuế, kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Ông Tạ Tấn cho biết, quy định bắt buộc quỹ phải đăng ký mã số thuế nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện cho các quỹ công khai, minh bạch tài chính, hoạt động.Ông Tạ Tấn cũng cho biết, Nghị định nêu rõ, sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam. Trường hợp tổ chức Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài thì người đại diện tổ chức làm sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân Việt Nam. Phòng ngừa việc Việt Nam hóa các tổ chức phi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thông qua quỹ, tăng cường công tác quản lý  nhà nước, Nghị định quy định các quỹ có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản vào quỹ thì số tài sản này không vượt quá 50% so với số vốn do cá  nhân, tổ chức Việt Nam đóng góp.

Thông tin về độ tuổi tham gia công tác hội, ông Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương (Vụ 5), Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông phân chia các hội thành 3 nhóm: các hội là tổ chức chính trị- xã hội, các hội đặc thù do Đảng, Nhà nước thành lập, giao nhiệm vụ và hội do công dân, tổ chức có cùng sở thích, nghề nghiệp thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. Nhóm các hội đặc thù có 31 hội, trong đó, có 10 hội được Ban Bí thư thành lập đảng đoàn. Tuổi nghỉ hưu ở 31 hội này thực hiện không thống nhất.Theo ông Kiều Cao Chung, trong hệ thống chính trị có 3 trục Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể. Trong từng cấp cắt ngang, mỗi cấp có hệ thống cơ quan lãnh đạo, hệ thống cơ quan tham mưu giúp việc. Cán bộ tham mưu giúp việc cho toàn bộ hệ thống tham mưu giúp việc, tuổi công tác và nghỉ hưu thống nhất theo Bộ luật Lao động, nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi. Nữ là thứ trưởng hoặc tương đương thì thực hiện tuổi nghỉ hưu như nam là 60 tuổi. Nhưng cán bộ lãnh đạo hiện nay thực hiện không thống nhất. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam thực hiện giống như các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí lãnh đạo… Còn các tổ chức hội khác thực hiện không thống nhất. 

Tại phần trao đổi, thảo luận, Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị đã giải đáp các ý kiến, vướng mắc được đại biểu tham dự Hội nghị đưa ra liên quan đến các nội dung, như: công tác tổ chức, cán bộ, người lao động và chế độ, chính sách cho người lao động, cơ chế tuyển dụng trong các hội có tính đặc thù (do Đảng, Nhà nước thành lập); tổ chức hội thảo, hội nghị quốc tế và việc xin cấp phép tổ chức; hội viên là doanh nghiệp liên kết (doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài) được phép tham gia vào hội như là hội viên chính thức; độ tuổi tham gia của công tác hội; thủ tục thẩm định và cơ quan phê duyệt viện trợ; quy định về tiếp nhận các nguồn tài trợ, viện trợ; lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các địa phương…

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự tham gia và những ý kiến, trao đổi thảo luận tại Hội nghị của các đại biểu.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các hội, quỹ chú ý thực hiện một số nội dung để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội, quỹ; bên cạnh đó, cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các hội, quỹ hoạt động một cách có hiệu quả, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn mong muốn, về phía cơ quan Nhà nước tạo mọi điều kiện để công dân thực hiện quyền lập hội đã được Hiến pháp năm 2013 quy định. Tuy nhiên, về phía hội, quỹ cũng phải thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của mình cho đúng quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tin tưởng rằng, với kết quả đạt được của Hội nghị ngày hôm nay, công tác quản lý nhà nước đối với hội, quỹ, cũng như hoạt động của các hội, quỹ sẽ luôn luôn đạt được kết quả tốt đẹp.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tham dự hội nghị

Đại diện cho các hiệp hội, các tổ chức nghề nghiệp xã hội, ông Nguyễn Ngọc Quang, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam cho rằng: Đối với các quy định của Đảng và Nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện là hết sức thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu cũng như cải thiện thực trạng tại một số hội, quỹ hiện nay. Thời gian sắp tới với sự vào cuộc của Bộ Nội vụ, công tác tổ chức, chỉnh đốn các hội, quỹ sẽ đi vào thực tiễn giúp cho hoạt động của các hội, quỹ ngày một hiệu quả, phát huy được vai trò vốn có trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hoàng Sâm

 

Cùng chuyên mục

Hà Nội luôn cảnh giác, sẵn sàng trước mọi tình huống dịch bệnh

Hà Nội luôn cảnh giác, sẵn sàng trước mọi tình huống dịch bệnh

DNTH: Làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid - 19, sáng 2/11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thành phố Hà Nội đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch nhưng vẫn phải cảnh giác, chủ động, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.
 1.680 học sinh trường Tiểu học Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội bước vào năm học mới

1.680 học sinh trường Tiểu học Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội bước vào...

DNTH; Năm học mới này đến với Trường Tiểu học Trung Tự với tinh thần cô và trò thi đua thực hiện tốt phong trào dạy tốt, học tốt, xây dựng trường trở thành trường trọng điểm của quận Đống Đa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cơ quan hành chính quận, phường phải...

Chiều nay, 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng.
Giám đốc Vinasun: '90% tài xế mua xe mới để chạy Grab, Uber'

Giám đốc Vinasun: '90% tài xế mua xe mới để chạy Grab, Uber'

Chủ tịch hiệp hội taxi TP HCM cho biết ở Việt Nam thực chất có đến 90% tài xế đầu tư, mua xe mới chứ không phải "tận dụng" xe lúc rảnh rỗi.
Ông Trịnh Quang Khải - Phó Tổng biên tập được giao phụ trách điều hành công việc của Thời báo Ngân hàng

Ông Trịnh Quang Khải - Phó Tổng biên tập được giao phụ trách điều...

DNTH: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ của Thời báo Ngân hàng. Theo đó, ông Trịnh Quang Khải, Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phụ trách điều hành công việc của Thời báo Ngân hàng, kể từ ngày 1/1/2022.
Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm...

Sáng nay (27/6), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và thăm Nhật Bản từ ngày 27/6-1/7 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Lạng Giang -  Bắc Giang: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1.800 học sinh

Lạng Giang - Bắc Giang: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 1.800 học...

DNTH: Sáng ngày 27/9, Công an huyện Lạng Giang đã tổ chức chương trình "truyền thông an toàn giao thông" cho hơn 1.800 học sinh của trường THPT Lạng Giang số 1, sau thời gian các em phải nghỉ học vì dịch Covid - 19.
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 1/10, người tiêm đủ 2 mũi vaccine được làm việc tại trụ sở

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 1/10, người tiêm đủ 2 mũi vaccine được làm...

DNTH: Từ ngày 1/10, các cơ quan, đơn vị nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid - 19 (hoặc được cấp Thẻ xanh Covid) làm việc trực tiếp tại trụ sở.