Thứ năm, 02/12/2021, 17:26

Nông thôn Việt Khoa học-Công nghệ

Xu hướng số hóa trong hệ thống giáo dục

DNTH: Sự phát triển nhanh chóng của đổi mới công nghệ đã biến đổi thế giới một cách mạnh mẽ đồng thời đại dịch Covid - 19 xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong đó có giáo dục. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chính phủ đã xác định giáo dục, y tế là những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số, cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn có tác động lan tỏa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Theo trang oecd.org và ec.europa.eu thì đây là xu thế chung của thời đại mà Báo cáo Toàn cảnh Giáo dục số OECD năm 2021 (OECD Digital Education Outlook 2021) hay Kế hoạch Hành động Giáo dục số 2021 - 2027 (Digital Education Action Plan 2021-2027) đã chỉ ra.

Chính phủ khẳng định chuyển đổi số là bước đi chiến lược để cải thiện vị trí nền giáo dục các quốc gia trong so sánh tương quan với khu vực, góp phần làm thay đổi xã hội và môi trường đào tạo, sự tiến hóa công nghệ, văn hóa giáo dục thay đổi, nhu cầu đào tạo những nguồn lực có kỹ năng kỹ thuật số yêu cầu càng cao hơn của hệ thống giáo dục đã buộc các hệ thống giáo dục cần đưa ra nhiều giải pháp thay đổi trong phương pháp giảng dạy, công cụ giảng dạy và nâng cao cơ sở vật chất của họ để bắt kịp với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động.

df551b0f697fa221fb6e
TS. Nguyễn Hoàng Hiệp

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục và các trường học phải áp dụng giảng dạy online trong suốt thời gian của đại dịch Covid - 19, phải triển khai nhiều phương pháp giảng dạy trực tuyến nhưng đã gặp phải nhiều thách thức về đổi mới ứng dụng công nghệ, cách đánh giá năng lực của giảng viên và sự tiếp thu của học viên mặc dù một số cơ sở giáo dục đã áp dụng công nghệ vào giảng dạy trực tuyến từ nhiều năm trước đây tuy nhiên vẫn còn khá nhiều trường chưa quen với hình thức đào tạo này, hoặc cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin chưa đảm bảo để thực hiện giảng dạy trực tuyến một cách có hiệu quả, và phát huy được năng lực của người học.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã làm ảnh hưởng thay đổi xã hội với nhiều khó khăn thách thức. Sự nỗ lực của hệ thống giáo dục để theo kịp sự phát triển này và tầm ảnh hưởng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước là hết sức cấp bách và là chiến lược lâu dài để phát triển nền giáo dục nước ta do vậy động lực chính để chuyển đổi số là nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh và học sinh, chỉ số tăng trưởng và đổi mới mô hình đào tạo nhằm thay đổi sự phản kháng về văn hóa và hành vi trong việc tiếp nhận phương thức giảng dạy mới, bổ sung kiến thức thực tế về xu hướng kỹ thuật số của các nhà chuyên gia và đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao năng lực đào tạo và đạt được các kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường lao động đồng thời có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu về đổi mới sáng tạo trong giáo dục đối với sự phát triển của đất nước, tạo ra sự khác biệt về chất lượng đào tạo khoa học kỹ thuật, tính linh hoạt trong giáo trình và khả năng thích ứng với sự thay đổi của hệ thống giáo dục trên thế giới nhằm tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng nhu cầu cung cấp cho thị trường lao động khó tính trong tương lai.

Hệ thống giáo dục hiện nay phải chịu nhiều áp lực về sự phát triển bền vững, ổn định tài chính, khả năng cạnh tranh toàn cầu của thị trường giáo dục cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nền giáo dục nước nhà. Hệ thống giáo dục của đất nước cũng đang dần đi đến con đường tự chủ trong giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh hơn, cạnh tranh công bằng hơn về chất lượng đào tạo và danh tiếng của các trường đại học đã dẫn đến sự đòi hỏi hệ thống giáo dục từ cấp cơ sở đến đại học phải chứng minh được chất lượng giáo dục, tìm ra các giải pháp nâng cao sự tiến bộ trong học tập kỹ năng của sinh viên, sự hài lòng trong việc trải nghiệm thực tiễn trong khi còn ngồi ghế nhà trường, chất lượng giảng dạy, đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xếp hạng chất lượng đào tạo, kiểm định theo tiêu chuẩn chung của thế giới, chính vì tất cả những thay đổi đó đã chứng minh việc số hóa ngành giáo dục là vấn đề then chốt, đặc biệt là làm thế nào để việc áp dụng được công nghệ trong quản trị hoạch định chính sách đào tạo, ứng dụng hệ thống ERP trong quản lý giáo dục để tập trung phát triển vào các mục tiêu cụ thể từ các báo cáo phân tích của hệ thống quản trị từ đó, có thể định hướng ứng dụng công nghệ trong lớp học nhằm quản lý đội ngũ giảng viên theo chỉ số KPIs trong việc đánh giá chất lượng giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất lớp học, công cụ giảng dạy với hệ thông phòng thí nghiệm thông minh, phòng thí nghiệm ảo hiện đại phục vụ cho việc giảng dạy lý thuyết phải đi đôi với thực tiễn, ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy như xây dựng các lớp học thông minh nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc dạy học, kiểm tra, số hóa tài liệu giảng dạy như sách giáo khoa, bài giảng điện tử, kho bài giảng (e-learning), ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, thư viện số, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).

Do vậy, chuyển đổi số trong giáo dục là một cuộc cách mạng trong việc xây dưng chiến lược cạnh tranh trong giáo dục và đổi mới sáng tạo, sự phát triển của công nghệ sẽ tạo điều kiên thuận lợi cho đội ngũ giảng viên tiếp cận được nhiều nguồn tài nguyên và hướng tới sự thành công trong đào tạo trực tuyến là là phương pháp đào tạo tuyêt vời, trình độ cao hơn trong lĩnh vực giáo dục vì có thể đào tạo nguồn nhân lực đa dạng, có năng lực tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới với tất cả các trường đại học, thúc đẩy giao tiếp giữa giảng viên và sinh viên trong kỷ nguyên số một cách dễ dàng, thuận lợi và chỉ khi chuyển đổi số giáo dục thành công chúng ta mới có được nền tảng công nghệ giáo dục vững chắc để từ đó hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước thành quốc gia công nghiệp hiện đại, thu nhập cao vào năm 2045 như Văn kiện Đại Hội 13 của Đảng đã xác định./.

TS. Nguyễn Hoàng Hiệp - Đại học Lincoln, Malaysia/ Missouri.

Cùng chuyên mục

Deep learing và ứng dụng tính toán bộ tham số PID hệ thống điều khiển điều tốc thủy lực các tổ máy Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Deep learing và ứng dụng tính toán bộ tham số PID hệ thống điều khiển...

DNTH: Trong vài năm qua, Deep Learning đã được áp dụng cho hàng trăm vấn đề đem đến những giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp, thuật toán Deep Learning mang đến những giải pháp vượt trội so với công việc trước đây, sử dụng nhiều trong cả học viện để nghiên cứu trí thông minh và trong các ngành công nghiệp nhằm xây dựng các hệ thống thông minh để hỗ trợ con người trong các nhiệm vụ khác nhau.
Hơn nửa số doanh nghiệp SME thừa nhận cần tăng cường ứng dụng kỹ thuật số vào kinh doanh lâu dài

Hơn nửa số doanh nghiệp SME thừa nhận cần tăng cường ứng dụng kỹ...

DNTH: Đánh giá số hóa là cách để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh cũng như mở ra những cơ hội mới, hơn một nửa các SME nhận thấy cần tăng cường ứng dụng các công cụ kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh lâu dài.
Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác sáng chế phục vụ đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác sáng chế phục vụ đổi mới sáng tạo

DNTH: Sáng chế là sản phẩm của hoạt động trí tuệ, là tài sản, hàng hóa cần được mua bán, trao đổi, chuyển giao trên thị trường khoa học và công nghệ. Sáng chế được xem là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện như: có tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp; sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng được các điều kiện như có tính mới, có khả năng áp dụng công nghiệp.
Xu hướng số hóa trong hệ thống giáo dục

Xu hướng số hóa trong hệ thống giáo dục

DNTH: Sự phát triển nhanh chóng của đổi mới công nghệ đã biến đổi thế giới một cách mạnh mẽ đồng thời đại dịch Covid - 19 xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực trong đó có giáo dục. Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chính phủ đã xác định giáo dục, y tế là những lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số, cho thấy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn có tác động lan tỏa rất lớn đối với sự phát triển của đất nước. Theo trang oecd.org và ec.europa.eu thì đây là xu thế chung của thời đại mà Báo cáo Toàn cảnh Giáo dục số OECD năm 2021 (OECD Digital Education Outlook 2021) hay Kế hoạch Hành động Giáo dục số 2021 - 2027 (Digital Education Action Plan 2021-2027) đã chỉ ra.
Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu chủ trong doanh nghiệp

Tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu chủ trong doanh nghiệp

DNTH: Quản lý dữ liệu chủ là một tập hợp các nguyên tắc, quy trình và công nghệ để quản lý dữ liệu về các thực thể, chẳng hạn như sản phẩm và khách hàng, xung quanh hoạt động kinh doanh.
Ứng dụng âm thanh số Fonos nhận được 1,1 triệu USD từ các Quỹ đầu tư của Singapore và Hoa Kỳ

Ứng dụng âm thanh số Fonos nhận được 1,1 triệu USD từ các Quỹ đầu...

DNTH: Ứng dụng sách nói Fonos vừa nhận được 1,1 triệu USD từ vòng gọi vốn hạt giống (seed funding). Với số tiền đầu tư này, ứng dụng âm thanh số Fonos sẽ tiếp tục mở rộng thư viện nội dung gồm Sách nói có bản quyền, Tóm tắt sách và Thiền.
Việt Nam có tiềm năng dẫn đầu về chuyển đổi kỹ thuật số

Việt Nam có tiềm năng dẫn đầu về chuyển đổi kỹ thuật số

DNTH: Theo trang Asia Times (Hong Kong) vừa qua, những thay đổi về lối sống do đại dịch Covid - 19 đã dẫn đến nhu cầu tăng cao đối với hình thức thanh toán không tiếp xúc ở Việt Nam.
Mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam: Hướng tới mục tiêu phát triển bền...

DNTH: Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) tổ chức “Hội thảo giới thiệu mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam” nhằm giới thiệu mô hình, lợi ích và xu hướng phát triển KCN sinh thái trên thế giới cũng như giới thiệu cập nhật khung pháp lý về mô hình KCN sinh thái được quy định tại Dự thảo Nghị định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.